Top
 

Aktuelt nyt fra banen

Hørsholm Golf / Baner / Aktuelt nyt fra banen

Nyt fra banen


Her kan du læse om den aktuelle banestatus. Siden ajourføres af vores Course Manager Anders Kamp Mortensen.

Banestatus
Der spilles fra sommertees til sommergreens.

Vi gør opmærksom på at der på Vest banen er en del kørsel med arbejdsvogne på grund af anlæggelse af en Støjvold ud mod Isterødvejen. Hullerne 2 & 3 vest spilles som provisoriske huller godkendt af DGU og ratet så de kan indgå i handicapregulering og benyttes til turneringer. Vi beklager de gener der må være på grund af anlægsarbejdet, men ser frem til de forbedringer af hullerne på Vest banen som vil komme når arbejde med støjvolden er færdigt.

Læs mere om Støjvolds projektet her.

01/10-2017: 

Nyt navn – nye muligheder

OBS! klik på det øverste billed i højre side, for at se den kommende bane.

Academy Course
Den tidligere par3 bane skifter navn til Academy Course. Fremadrettet skal den rumme mulighed for andet end bare én runde Golf. Anlægget bliver udstyret med 6 helt nye greens og 12 nye teesteder, så der kan spilles to sløjfer (gul og rød sløjfe). Sløjferne vil skifte som hoved banen, én gang om ugen.
Arealet vil blive anlagt med let kuperet terræn omkring de store fairway områder. Der vil blive anlagt én stor ny dobbelt green med bunker, nær 1 Nord og 1 Vest teestederne. Den ene del af green skal fungere med spil fra Academy Course anlægget, mens den bagerste del af green kan anvendes som træningsområde, til både chip og puttning før en runde påbegyndes. Puttingreen’en får også et nyt udsende, den bliver udvidet med 280 m². De mange ekstra kvadratmeter skal kunne anvendes til både rød og gul sløjfes green og bruges til blandt andet holdtræninger med både indspil og putting på samme område. 

Opbygningen
De kommende greens, kontra de tidligere, vil være gennemsnitligt 60 procent større og opbygget i USGA vækstlag. Det betyder at de i store træk vil minde om vores greens på banen, dog i mindre skala og med mindre kupering på selv greensområdet. 3 af de nuværende greens beholder deres placeringer, men bliver bygget helt om og i samme standard som de 3 andre. Den første af de 3 nye placeringer kommer til at ligge ved kanten af søen på modsatte side af klubhuset. Her bliver der opført en stor stensætning ned i mod søen. Den anden af de 3 nye placeringer ligger i forlængelse af puttinggreen, og bliver banens andenstørste green. Den skal blandt andet bidrage til de mange nye trænings muligheder omkring klubhusområdet. Den sidste og største green bliver den længst fra P-pladsen, på næsten 400 m² og skal kunne rumme både træning af indspil og spil fra Academy Course.

De 12 teesteder bliver lavet med en farvemarkering, med enten gule eller røde sten, som indrammer det 2×2 meter store kunstgræs tæppe. Dette skal sikre at teestederne kan bruges hele året, så området med stort slid stadig opnår en optimal spiloplevelse. Foran den kommende indspilsgreen vil der blive anlagt et kunstgræstæppe.

Vi glæder os til sæsonen 2018, hvor vi kan præsentere Academy Course.  

 

03/9-2017: Vi arbejder på at forbedre fairway’s
Vi har gennem den sidste måned sat et ekstra fokus på Vores fairways. Det sker for at forbedre dem, i både græs tæthed og i jævnhed. Det kommer dog ikke til syne over natten, men der er en del arbejdsprocesser, som vil strække sig over de næste par år. Startskuddet til dette er sket med en investering, i to nye fairway klippere og en ny græsstrigle. Klipperne har gennem de sidste 14 dage kørt på daglig basis, i en noget lavere klippe højde end vi plejer. Det har presset græsset til at blive mere tæt i bunden. Mandag sættes klippehøjden tilbage i vores normale 14 m.m.
Den nye strigle har været anvendt to gange i år. Striglen har 3 effektive gøremål når den arbejder; at rejse de lange græsstænlger op, stresse rød- og hvidkløver og sætte gang i omsætningen af det filtlag (dødt ikke organisk materiale) vi har liggende i vores græstæppe. Vi forventer at striglen kommer til at køre 4-5 gange årligt. 
Næste proces bliver dybdeprikling af fairways til slut efterår.  

03/9-2017: Nye stier på Vestsløjfen og Nordsløjfen 
Arbejdet med volden på 2 vest er færdigt. Det gør at Vores greenkeepere har kunne færdiggøre det fremtidige sti system mellem Vest- og Nordsløjfen. Det betyder at fra fredag den 1. september, er den nye sti fra 1 vest til 2 vest taget i brug. Samme sti bruges også samme vej tilbage fra 3 vest til 4 vest. Ligeledes er der også kommet en ny grusbelagt sti fra 3 nord til 4 nord. Det betyder at Vest- og Nordsløjfen i det området vil være adskilt fra hinanden, så der ikke længere opstår misforståelser. 

10/8-2017: Ændringer i anlægsprocessen
For at mindske generne fra støjvoldsarbejdet på Vest-sløjfen mest muligt, er det i samråd med entreprenøren SCT besluttet at prioritere færdiggørelsen af støjvolden på nordsiden af Isterødvejen. Det betyder, at arbejdet omkring Vest 4, 5 og 6 flyttes til efteråret. Derved sikres det, at Vest-sløjfen er spilbar i samme omfang som hidtil. Arbejdet starter op ved Vest 4, 5 og 6 umiddelbart efter færdiggørelsen af Vest 1 og 2, samt Par 3 banen.

Arbejdet omkring Vest 2 går som planlagt; den nye green bliver pt. klippet i 6 mm og forventes spilklar til den nye sæson. Fairwayen på Vest 2 har dog givet lidt udfordringer i forbindelse med den våde sommer, men forventes sået inden udgangen af august måned. Fairwayen forventes ligeledes spilklar til sæsonen 2018.  

Den nye Par 3 bane
Arbejdet på området ved Par 3 Banen starter derved op i uge 32. Af sikkerhedsmæssige årsager lukker vi Par 3 Banen ned for sæsonen. Som afskærmning til byggepladsen bliver der sat et mobilt hegn op bag om putting green og op til P-pladsen. Jordtilkørslen til området vil ske fra Stasevangsvej. I den periode, hvor Par 3 banen er lukket vil Akademi banen til venstre for Driving Range kunne benyttes til Par 3 Bane spil.

Der bliver dog noget at se frem til for det kommende Par 3 Bane område. De sidste tegningsudkast for den nye Par 3 bane er ved at være på plads. Vi kan oplyse, at der afholdes et medlemsinformationsmøde om støjvoldsprojektet i september og her vil Par 3 Banens re-design blive præsenteret.

Hele støjvoldsprojektet forventes færdiggjort ultimo december 2017.

 

26/07-2017: Vi har lavet en midlertidig sti, fra 1 vest og til 2 vest. Stien skal også benyttes fra 3 nord til 4 nord. Stien bruges mens det sidste arbejde på volden bliver udført på 2 vest. Vi forventer at have den nye og permanente sti klar inden for den næste 1,5 uge.   

13/07-2017: Fairway på 2 vest er i øjeblikket ved at blive fræset og planeret. Det våde sommervejr driller dog lidt, men giver kun få ophold i arbejdet.
Entreprenøren har lige færdiggjort den første tredjedel af volden på 2 vest, den forventes sprøjtesået inden for den næste uges tid.    

05/07-2017: Vi har måtte fjerne nogle af de store træer langs den kommende 2 vest fairway, for at give lidt plads. Men i stedet for at sætte motorsav på dem, har vi fået hjælp af entreprenøren som bygger volden.
Træerne er blevet gravet op af deres 25 tons gravemaskine, og flyttet op til den nye green. Der har vi lavet et drypvandings system, så vi giver dem lidt bedre mulighed for at overleve.

05/07-2017: Et sidste billede fra under dugen, som i går tirsdag blev taget af. Græsset har nu fået den ønskede tilvækst og skal nu bruge lidt gødning, inden den skal klippes første gang.

05/07-2017: Der bliver vertikalskåret greens i dag. Det sker for at hæve hastigheden lidt på Vores greens. Vi Starter kl 5.00, og forventer ikke at arbejdsprocessen påvirker spillet.  

Vi ønsker alle en runde.

Med venlig hilsen
Greenkeeperne

 

28/06-2017: Nu er der lagt dug over den nye green på vest 2 for at fremskynde væksten og mindske fremmed frø ukrudt. Den er også med til at holde på fugten døgnet rundt, så der ikke opstår udtørring af de nye spirer. 

I kan se flere billeder fra projektet, og følg med under dugen på vores Facebook profil: www.facebook.com/HoersholmGolf

Aktuelle billeder fra projektet kan se til højre for teksten.   

Læs mere om Støjvolds projektet her.

 

 

Kontakt course manager
Anders Kamp Mortensen: akm@hoersholm-golf.dk

2 Vest green

Såning af den nye 2 vest green, Magnus og Leif lægger sidste hånd på værket 🙂

Opslået af Hørsholm Golf på 22. juni 2017