Top
 

Aktuelt nyt fra banen

Hørsholm Golf / Baner / Aktuelt nyt fra banen

Nyt fra banen


Her kan du læse om den aktuelle banestatus. Siden ajourføres af vores Course Manager Anders Kamp Mortensen.

Banestatus
Der spilles fra sommertees til sommergreens.

Vi gør opmærksom på at der på Vest banen er en del kørsel med arbejdsvogne på grund af anlæggelse af en Støjvold ud mod Isterødvejen. Hullerne 2 & 3 vest spilles som provisoriske huller godkendt af DGU og ratet så de kan indgå i handicapregulering og benyttes til turneringer. Vi beklager de gener der må være på grund af anlægsarbejdet, men ser frem til de forbedringer af hullerne på Vest banen som vil komme når arbejde med støjvolden er færdigt.

Læs mere om Støjvolds projektet her.

10/8-2017: Ændringer i anlægsprocessen
For at mindske generne fra støjvoldsarbejdet på Vest-sløjfen mest muligt, er det i samråd med entreprenøren SCT besluttet at prioritere færdiggørelsen af støjvolden på nordsiden af Isterødvejen. Det betyder, at arbejdet omkring Vest 4, 5 og 6 flyttes til efteråret. Derved sikres det, at Vest-sløjfen er spilbar i samme omfang som hidtil. Arbejdet starter op ved Vest 4, 5 og 6 umiddelbart efter færdiggørelsen af Vest 1 og 2, samt Par 3 banen.

Arbejdet omkring Vest 2 går som planlagt; den nye green bliver pt. klippet i 6 mm og forventes spilklar til den nye sæson. Fairwayen på Vest 2 har dog givet lidt udfordringer i forbindelse med den våde sommer, men forventes sået inden udgangen af august måned. Fairwayen forventes ligeledes spilklar til sæsonen 2018.  

Den nye Par 3 bane
Arbejdet på området ved Par 3 Banen starter derved op i uge 32. Af sikkerhedsmæssige årsager lukker vi Par 3 Banen ned for sæsonen. Som afskærmning til byggepladsen bliver der sat et mobilt hegn op bag om putting green og op til P-pladsen. Jordtilkørslen til området vil ske fra Stasevangsvej. I den periode, hvor Par 3 banen er lukket vil Akademi banen til venstre for Driving Range kunne benyttes til Par 3 Bane spil.

Der bliver dog noget at se frem til for det kommende Par 3 Bane område. De sidste tegningsudkast for den nye Par 3 bane er ved at være på plads. Vi kan oplyse, at der afholdes et medlemsinformationsmøde om støjvoldsprojektet i september og her vil Par 3 Banens re-design blive præsenteret.

Hele støjvoldsprojektet forventes færdiggjort ultimo december 2017.

 

26/07-2017: Vi har lavet en midlertidig sti, fra 1 vest og til 2 vest. Stien skal også benyttes fra 3 nord til 4 nord. Stien bruges mens det sidste arbejde på volden bliver udført på 2 vest. Vi forventer at have den nye og permanente sti klar inden for den næste 1,5 uge.   

13/07-2017: Fairway på 2 vest er i øjeblikket ved at blive fræset og planeret. Det våde sommervejr driller dog lidt, men giver kun få ophold i arbejdet.
Entreprenøren har lige færdiggjort den første tredjedel af volden på 2 vest, den forventes sprøjtesået inden for den næste uges tid.    

 

05/07-2017: Vi har måtte fjerne nogle af de store træer langs den kommende 2 vest fairway, for at give lidt plads. Men i stedet for at sætte motorsav på dem, har vi fået hjælp af entreprenøren som bygger volden.
Træerne er blevet gravet op af deres 25 tons gravemaskine, og flyttet op til den nye green. Der har vi lavet et drypvandings system, så vi giver dem lidt bedre mulighed for at overleve.

05/07-2017: Et sidste billede fra under dugen, som i går tirsdag blev taget af. Græsset har nu fået den ønskede tilvækst og skal nu bruge lidt gødning, inden den skal klippes første gang.

05/07-2017: Der bliver vertikalskåret greens i dag. Det sker for at hæve hastigheden lidt på Vores greens. Vi Starter kl 5.00, og forventer ikke at arbejdsprocessen påvirker spillet.  

Vi ønsker alle en runde.

Med venlig hilsen
Greenkeeperne

 

28/06-2017: Nu er der lagt dug over den nye green på vest 2 for at fremskynde væksten og mindske fremmed frø ukrudt. Den er også med til at holde på fugten døgnet rundt, så der ikke opstår udtørring af de nye spirer. 

I kan se flere billeder fra projektet, og følg med under dugen på vores Facebook profil: www.facebook.com/HoersholmGolf

 

21/06-2017: Græsfrø på green 2 vest – Vi har nu afsluttet alt arbejdet omkring selve green’s på 2 vest. Det vil sige den er lagt ud efter tegningen, afrette og komprimeret. Derudover har vi fået sat vores vanding til og testkørt det. Alle vores drænrender er sluttet til de eksisterende afløb og lukket af. Dette betyder at vi i morgen, torsdag den 22. juni 2017, påbegynder arbejdet med såning af greens, samt omkringliggende afrettet arealer. Selve greens og forgreens bliver sået i en ren rødsvingel blanding bestående af 4 typer. Arealerne udenom vil blive sået af en blanding mellem rødsvingel og krybende hvene, ligesom kommende fairway på 2 vest.

Greens arealet vil i midt næste uge blive dækket af med en tynd fiberdug, den skal være med til at fremme væksten på græsset. Dette sker ved at fugtighed og temperatur holdes oppe døgnet rundt.

Der bliver lagt en video op på vores facebookside af såningsarbejdet  – Vi arbejder på at kunne lægge videoen op på hjemmesiden i start næste uge.   

Aktuelle billeder fra projektet kan se til højre for teksten.   

Læs mere om Støjvolds projektet her.

 

21/06-2017: Der bliver vertikalskåret greens i dag. Det sker for at hæve hastigheden lidt på vores greens, samt at sikre et sundt tæppe. Vi forventer ikke at arbejdsprocessen påvirker spillet. 

Kontakt course manager
Anders Kamp Mortensen: akm@hoersholm-golf.dk

2 Vest green

Såning af den nye 2 vest green, Magnus og Leif lægger sidste hånd på værket 🙂

Opslået af Hørsholm Golf på 22. juni 2017