Top
 

Aktuelt nyt fra banen

Hørsholm Golf / Baner / Aktuelt nyt fra banen

Nyt fra banen


Her kan du læse om den aktuelle banestatus. Siden ajourføres af vores Course Manager Anders Kamp Mortensen.

Banestatus
Der spilles fra sommertees til sommergreens.

Vi gør opmærksom på at der på Vest banen er en del kørsel med arbejdsvogne på grund af anlæggelse af en Støjvold ud mod Isterødvejen. Hullerne 2 & 3 vest spilles som provisoriske huller godkendt af DGU og ratet så de kan indgå i handicapregulering og benyttes til turneringer. Vi beklager de gener der må være på grund af anlægsarbejdet, men ser frem til de forbedringer af hullerne på Vest banen som vil komme når arbejde med støjvolden er færdigt.

Læs mere om Støjvolds projektet her.

21/6-2017: Græsfrø på green 2 vest – Vi har nu afsluttet alt arbejdet omkring selve green’s på 2 vest. Det vil sige den er lagt ud efter tegningen, afrette og komprimeret. Derudover har vi fået sat vores vanding til og testkørt det. Alle vores drænrender er sluttet til de eksisterende afløb og lukket af. Dette betyder at vi i morgen, torsdag den 22. juni 2017, påbegynder arbejdet med såning af greens, samt omkringliggende afrettet arealer. Selve greens og forgreens bliver sået i en ren rødsvingel blanding bestående af 4 typer. Arealerne udenom vil blive sået af en blanding mellem rødsvingel og krybende hvene, ligesom kommende fairway på 2 vest.

Greens arealet vil i midt næste uge blive dækket af med en tynd fiberdug, den skal være med til at fremme væksten på græsset. Dette sker ved at fugtighed og temperatur holdes oppe døgnet rundt.

Der bliver lagt en video op på vores facebookside af såningsarbejdet  – Vi arbejder på at kunne lægge videoen op på hjemmesiden i start næste uge.   

 

21/6-2017: Der bliver vertikalskåret greens i dag. Det sker for at hæve hastigheden lidt på vores greens, samt at sikre et sundt tæppe. Vi forventer ikke at arbejdsprocessen påvirker spillet.  

 

20/6-2017: Vi klipper vores rough områder pt.. Det sker dog kun på de arealer der er hårdt ramt af tidsler. Dette skal være med til at sikre en mindre spredning af frø, og presse de eksisterende tidsler tilbage.”

 

14/6-2017: Arbejdet på 2 vest går i hastige skridt fremad.

Vækstlaget på greens er blevet finplanereret og arbejdet med at lægge de nye vandledninger ned, starter i dag onsdag.   

SCT har siden torsdag den 1/6-2017 flyttet store mængder råjord til området, hvor den kommende fairway skal ligge. Arealerne bliver rettet til i løbet af de kommende uger, hvor der også bliver kørt muld til Fairways.

Aktuelle billeder fra projektet kan se til højre for teksten.   

Læs mere om Støjvolds projektet her.

 

 

 

Kontakt course manager
Anders Kamp Mortensen: akm@hoersholm-golf.dk

2 Vest greenområde

Det indledende arbejde før vi kunne så green 🙂

Opslået af Hørsholm Golf på 22. juni 2017
2 Vest green

Såning af den nye 2 vest green, Magnus og Leif lægger sidste hånd på værket 🙂

Opslået af Hørsholm Golf på 22. juni 2017