Top
 

Generelle medlemsbetingelser

Hørsholm Golf / Bliv medlem / Generelle medlemsbetingelser

Generelle medlemsbetingelser


For alle typer af medlemskaber gælder følgende rettigheder: 

Skift af medlems kategori: 

Som medlem af Hørsholm Golf  har man ret til at skifte medlems kategori. 

Ønske om ændring af medlems kategori skal ske senest 31/10 for det efterfølgende kalenderår. Henvendelse skal ske skriftligt til sekretariatet.

 Ungsenior fyldt 26 år: 

Juniorer (ungsenior) overgår automatisk til fuldt seniormedlemskab ved det fyldte 26. år. Dette sker uden betalig af indskud.

 Udmeldelse: 

Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til sekretariatet senest 31/10 for det efterfølgende kalenderår.