Top
 

Turneringsudvalg

Hørsholm Golf / Klubben  / Udvalg / Turneringsudvalg

Turneringsudvalg


Formål:

  • Afholde klubturneringer, som styrker medlemmernes netværk i klubben på tværs af køn, alder og golfhandicap, samt bidrager til at medlemmer får et tilhørsforhold til klubben.
  • Afvikle klubturneringer i overensstemmelse med DGU’s regler og retningslinier for afholdelse af turneringer.
  • Afvikle klubturneringer i samarbejde med sekretariat, greenkeeper, restaurant Lerbækgård og klubudvalg.

Mål:

  • Sikre hovedparten af klubturneringerne sponsoreres, således at turneringsbudgettet på årsbasis kan bidrage positivt til klubbens økonomi og andre klubaktiviteter.
  • Sikre klubturneringer er synlige i lokale medier, hvilket betyder formidling af resultater til lokalaviser og på hjemmesiden.

Turneringsudvalg

Formand:
Hans Jørgen Madsen
Tlf.:40 36 34 43
E-mail: hjm@post.tele.dk

Anne-Grete Brandt
Tlf.: 26 21 89 44
E-mail: ag@muktours.

Alan Simon-Mogensen
Tlf.: 51 52 17 89
E-mail: alansm@mail.dk

Suss Hommelgaard
Tlf.: 22 22 47 50
E-mail: s.hommelgaard@gmail.com

Birgit Wiborg
Tlf.: 21 43 30 88
E-mail:birgit.wiborg@gmail.com

Jette Beyer Clausen
Tlf.: 39 63 22 69
E-mail:mail@jettebeyer.dk

Lisbeth Strandet
Tlf.: 29 92 04 95
E-mail: lisbethstrandet@gmail.com