Top
 

Lokalregler for Hørsholm Golf

Hørsholm Golf / Baner / Lokalregler for Hørsholm Golf

§ Lokalregler for Hørsholm Golf

Download som pdf: LokalreglerHørsholmGolf2021

1) Markeringer Hvide markeringer: Out of bounds Røde markeringer: Strafområder Blå markeringer: Areal under reparation Grøn top: Område med spilleforbud Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger

2) Out of Bounds De asfalterede veje danner Out of Bounds grænse på alle huller. Out of Bounds grænsen er defineret af den banenære kant af asfaltvejene. En bold, der kommer til at ligge stille på eller på den anden side af vejen, er Out of Bounds, selvom den kommer til at ligge stille på en anden del af banen.

Øst-banen hul 5-6: Out of bounds grænsemarkeringerne mellem hul 5 og 6 Øst er kun gældende ved spil af hul 5 Øst. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer.

3) Veje og stier Alle veje og stier på banen, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.

4) Pæle Alle røde og blå pæle på banen behandles som ikke-flytbare forhindringer – lempelse uden straf efter Regel 16.1. Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2.

5) Sprinklere Lempelse for gene fra en sprinkler tages efter Regel 16.1, med en ekstra mulighed for lempelse, når sprinkleren er tæt på greenen og på spillelinjen: For en bold i det generelle område må spilleren også tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en sprinkler er på en rimelig spillelinje, og inden for to køllelængder fra greenen og fra bolden.

6) Droppezone Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i strafområdet på hul 8 på Øst-banen, må spilleren tage lempelse med ét strafslag enten efter Regel 17.1, eller ved ligeledes med ét straffeslag at spille en bold fra dropzonen, i form af en slagmåtte. Bolden droppes på slagmåtten. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.

7) Fold: Område med spilleforbud. Fold-områderne på hul 4, 5 og 6 på Vest-banen er et strafområde med spilleforbud. Lempelse efter regel 17.1. Grænsen defineres af hegnspælene, der omgrænser strafområdet. Hegnspælene er ikke-flytbare forhindringer.

8) Bold rammer el-ledning eller el-mast Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en spillers bold ramte en el-ledning eller el-mast, på banen, tæller slaget ikke. Spilleren skal spille en bold uden straf fra, hvor det forrige slag blev slået, jf. Regel 14.6.

9) E-5 Drop bold på fairway ved bold Out of Bounds eller mistet Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter standard lokalregel E-5 droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. “Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder. Se uddybende opslag om reglen på tavlen i klubhuset eller på vores hjemmeside.

Straf for overtrædelse af Lokalregel: Den generelle straf: Hulspil – tab af hul; Slagspil – 2 strafslag

Orientering

Afstandsmarkeringer
Røde og gule markeringsplader i midten af fairway markerer henholdsvis 100 meter og 150 meter til forkant af green. Tilsvarende markeringer findes som grønne pæle i siderne, hvor 100 meter er markeret med 1 hvid ring og 150 meter er markeret med 2 hvide ringe.

Retningsmarkeringer
Sort-hvide pæle er på nogle fairways anbragt for at vise spilretningen, idet landingsområdet er blindt set fra teestedet.

Klokker
På hul 1 Vest, 2 Øst, 5 Øst og 8 Øst er der placeret klokker, som skal benyttes til at signalere at bagfrakommende spillere nu kan spille videre.

Hjertestarter
Hjertestarter findes ved Buggy-holdepladsen. Ring efter hjælp 4576 5150 eller 4576 1500.