Top
 

Lokalregler

Hørsholm Golf / Baner / Lokalregler

Lokalregler

1. Banemarkeringer:
Grønne pæle med hvid top: Out of bounds
Grønne pæle med gul top: Vanhazard
Grønne pæle med rød top: Parallel vandhazard
Blå pæle: Areal under reparation
Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud

2. Alle gule, røde og blå pæle, afstandsmarkeringer samt træer med støttepæl er ikke-flybare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b

3. Ved spil af 5. hul Øst er 6. Øst out of bounds. Ved spil af alle andre huller er disse hvide pæle ikke-flytbare forhindringer.

4. Hvis en bold krydser den asfalterede vej mellem 1. og 2. hul Nord og kommer til hvile på den anden side er bolden out of bounds, uanset om den ligger på en anden del af banen.

5. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-1

6. Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold ligger i vandhazard på 8. hul Øst, må spilleren enten gå frem efter regel 26-1 eller, ligeledes med et straffeslag, spille en bold fra droppemåtten. Bolden må placeres.

7. Hvis en bold rammer en el-ledning eller en el-mast, SKAL slaget annuleres og slås om uden straf (regel 20-5). Hvis bolden ikke umiddelbart kan skaffes til veje, må den erstattes med en anden bold.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALE REGLER
Hulspil: tab af hul; Slagspil: 2 straffeslag

Brug af afstandsmåler
For alt spil på Hørsholm Golfklub må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur m.v.) er dette i strid med Regel 14-3, og spilleren bliver diskvalificeret, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogen af disse yderligere funktioner.

Information
1. Røde og gule markeringsplader i midten af fairway markerer henholdsvis 100 meter og 150 meter til forkant af green. Tilsvarende markeringer findes som grønne pæle i højre side, hvor 100 meter er markeret med 1 hvid ring og 150 meter er markeret med 2 hvide ringe.
Sort/hvide pæle er på nogle fairways anbragt for at vise spilretningen, hvor landingområdet er blindt set fra tee-stedet.
2. Der er placeret klokker på 1. Vest, 2. Øst, 5. Øst og 8. Øst- som skal benyttes.
3. Når Øst-sløjfen er med som 18-hulsbane, skal det eventuelle ekstra slag, man har til resultatberegning, anvendes på ØST.

Ordensregler
1. Softspikes er påbudt.
2. Bold må ikke hentes på naboarealer.
3. Vink straks igennem, hvis en bold ikke umiddelbart kan findes.
4. Saml bolden op, når du ikke har flere slag på hullet.
5. Ret nedslagsmærker op på green.
6. Læg græstørv på plads.
7. Stil din vogn/bag ved udgangen til næste tee-sted.
8. Banepersonel har altid fortrinsret.
9. Vær opmærksom på dresscode.
10. Benyt venligst papirkurvene og beholderne til broken tees.
11. Tobaksrygning er tilladt, forudsat et askebæger medbringes og benyttes.
12. Riven bedes lagt i bunker med skaftet i spillerretningen.

Midlertidige lokale regler
Fårefoldene: Fårefoldene er at betragte som “Ground under repair” med spilleforbud. Dette gælder også eventuelle vandhazarder, som befinder sig indenfor indhegning. Lempelse i henhold til regel 25-1.

God fornøjelse!

Midlertidig lokalregel

Som følge af det  igangværende entreprenørarbejde på Vest-sløjfen spilles Hul 2 Vest og Hul 3 Vest som Par 3 huller.  

Sløjfen er følgelig en Par34 i stedet for Par36. Scorekortene tager hensyn til denne midlertidige ændring.  

Banen er af DGU rated i overensstemmelse hermed. 

Af sikkerhedshensyn er der etableret Out of Bounds adskillelse mellem Hul 2 Vest og Hul 3 Vest.

Ved spil på Hul 2 Vest er bolden Out of Bounds, såfremt den kommer til hvile på Hul 3 Vest og

omvendt er en bold spillet  på Hul 3 Vest Out of Bounds, såfremt den kommer til hvile på Hul 2 Vest.

Adskillelsen er markeret med hvide pæle.

Midlertidig Lokal Regel
Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:
Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller
boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans
modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i
Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke
ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.
Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind,
vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden
spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under
sådanne omstændigheder skal genplaceres.
Maj 2017/Handicap- og Ordensudvalget

Dette er til testformål. Ordrer vil ikke blive ekspederet. Afbryd