Top
 

Lokalregler for Hørsholm Golf

Hørsholm Golf / Baner / Lokalregler for Hørsholm Golf

§ Lokalregler for Hørsholm Golf

OBS! Midlertidig lokalregel om spil med lejeforbedring er i brug [E-3]
Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang, ved at placere en bold i et lempelsesområde der: har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted, er på størrelse med længden på et scorekort og er i det generelle område, ikke nærmere hullet.” Bolden må renses.

1) Markeringer
Hvide markeringer: Out of bounds
Røde markeringer: Strafområder
Blå markeringer: Areal under reparation
Grøn top: Område med spilleforbud
Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger

2) Out of Bounds
De asfalterede veje danner Out of Bounds grænse på alle huller. Out of Bounds grænsen er defineret af den banenære kant af asfaltvejene. En bold, der kommer til at ligge stille på eller på den anden side af vejen, er Out of Bounds, selvom den kommer til at ligge stille på en anden del af banen.
Øst-banen hul 5-6: Out of bounds grænsemarkeringerne mellem hul 5 og 6 Øst er kun gældende ved spil af hul 5 Øst. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer.

3) Veje og stier
Alle veje og stier på banen, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.

4) Pæle
Alle røde og blå pæle på banen behandles som ikke-flytbare forhindringer – lempelse uden straf efter Regel 16.1. Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2.

5) Sprinklere
Lempelse for gene fra en sprinkler tages efter Regel 16.1, med en ekstra mulighed for lempelse, når sprinkleren er tæt på greenen og på spillelinjen: For en bold i det generelle område må spilleren også tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en sprinkler er på en rimelig spillelinje, og inden for to køllelængder fra greenen og fra bolden.

6) Droppezone
Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i strafområdet på hul 8 på Øst-banen, må spilleren tage lempelse med ét strafslag enten efter Regel 17.1, eller ved ligeledes med ét straffeslag at spille en bold fra dropzonen, i form af en slagmåtte. Bolden droppes på slagmåtten. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.

7) Bold rammer el-ledning eller el-mast
Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en spillers bold ramte en el-ledning eller el-mast, på banen, tæller slaget ikke. Spilleren skal spille en bold uden straf fra, hvor det forrige slag blev slået, jf. Regel 14.6.

8) E-5 Drop bold på fairway ved bold Out of Bounds eller mistet
Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter standard lokalregel E-5 droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. “Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder. Se uddybende opslag om reglen på tavlen i klubhuset eller på vores hjemmeside.

Straf for overtrædelse af Lokalregel:
Den generelle straf: Hulspil – tab af hul; Slagspil – 2 strafslag

Orientering

Afstandsmarkeringer
Røde og gule markeringsplader i midten af fairway markerer henholdsvis 100 meter og 150 meter til forkant af green. Tilsvarende markeringer findes som grønne pæle i siderne, hvor 100 meter er markeret med 1 hvid ring og 150 meter er markeret med 2 hvide ringe.

Retningsmarkeringer
Sort-hvide pæle er på nogle fairways anbragt for at vise spilretningen, idet landingsområdet er blindt set fra teestedet.

Klokker
På hul 5 Vest, 2 Øst, 5 Øst og 8 Øst er der placeret klokker, som skal benyttes til at signalere at bagfrakommende spillere nu kan spille videre.

Hjertestarter
Hjertestarter findes ved Buggy-holdepladsen. Ring efter hjælp 4576 5150 eller 4576 1500.

Ordensregler for banen
• Banepersonel har altid fortrinsret
• Banemarshalls kører jævnligt baneservice for at sikre et godt spilleflow, kontrollere greenfeespillere, tjekke at spillere har pitchforks med mv.
• Der er adgangsforbud på naboarealer, overtrædelse medfører bortvisning
• Det er ikke tilladt at bruge eldrevet golfscootere eller lignende
• Det er ikke tilladt af medbringe egen golfbuggy
• Buggier skal lejes af Hørsholm Golf
• Spil ready golf: Vink straks igennem, hvis en bold ikke umiddelbart kan findes
• Spil ready golf: Saml bolden op, når du ikke har flere slag på hullet
• Spil ready golf: Stil din vogn og bag ved udgangen til næste teested
• Spil ready golf: Alle spillere skal have egen golfbag
• Pas på banen: Pitchfork skal medbringes og anvendes til at rette nedslagsmærker
• Pas på banen: Læg græstørv på plads
• Pas på banen: Benyt venligst papirkurvene og beholderne til broken tees
• Pas på banen: Udjævn spor i bunkers. Placer riven i bunkeren med skaftet i spilleretningen
• Pas på banen: Tobaksrygning er tilladt, forudsat et askebæger medbringes
• Hunde er tilladt på banen, skal være i snor
• Barnevogne og klapvogne er tilladt

Ordensregler for driving range
• Driving rangen er lukket hver tirsdag morgen fra kl. 6:00-9:00 til vedligeholdelse og boldopsamling. Det er ikke tilladt at slå bolde ud på driving rangen i dette tidsrum. Short Game Academy, indspil- og puttinggreens må gerne benyttes i ovenstående tidsrum.
• Venligst stil kurve på plads efter endt træning
• Det er ikke tilladt selv at samle bolde op ude på driving range området
• Det er ikke tilladt at tage kurve og driving range bolde væk fra driving range området
• Det er ikke tilladt at benytte driving range bolde på Short Game Academy, benyt dine egne bolde
• Lys på driving range: I perioden fra oktober til marts er driving rangen oplyst frem til kl. 20:00
• Det er ikke tilladt at drive erhvervsmæssig virksomhed på driving range, træning, fitting, test mv. uden forudgående aftale med Hørsholm Golf
Straf for overtrædelse af ordensregler

Ved gentagen overtrædelse af ordensregler kan der ske bortvisning og karantæne udstedes. Banemarshalls har ret til at bortvise spillere øjeblikkeligt ved grove overtrædelser.