Top
 

Lokalregler

Hørsholm Golf / Baner / Lokalregler

Lokalregler

1) Markeringer
Hvide markeringer: Out of bounds
Røde markeringer: Strafområder
Blå markeringer: Areal under reparation
Grøn top: Område med spilleforbud
Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger

2) Out of Bounds
Nord-banen hul 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9: De asfalterede veje (Stasevangsvej, Segnerøddalsvej og Grønnegade) danner Out of Bounds grænse på disse huller. Out of Bounds grænsen er defineret af den banenære kant af asfaltvejen. En bold, der kommer til at ligge stille på eller på den anden side af vejen, er out of bounds, selvom den kommer til at ligge stille på en anden del af banen.

Vest-banen hul 8: De asfalterede veje (Stasevangsvej og Segnerøddalsvej) danner Out of Bounds grænse på dette hul. Out of Bounds grænsen er defineret af den banenære kant af asfaltvejen.

Vest-banen hul 9: Out of Bounds grænsen bag greenen på hul 9 Vest er defineret af den banenære kant af asfaltvejen (Grønnegade).

Øst-banen hul 5-6: Out of bounds grænsemarkeringerne mellem hul 5 og 6 Øst er kun gældende ved spil af hul 5 Øst. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer.

3) Veje og stier
Alle veje og stier på banen, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.

4) Pæle
Alle røde og blå pæle på banen behandles som ikke-flytbare forhindringer – lempelse uden straf efter Regel 16.1. Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2.

5) Sprinklere
Lempelse for gene fra en sprinkler tages efter Regel 16.1, med en ekstra mulighed for lempelse, når sprinkleren er tæt på greenen og på spillelinjen: For en bold i det generelle område må spilleren også tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en sprinkler er på en rimelig spillelinje, og inden for to køllelængder fra greenen og fra bolden.

6) Droppezone
Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i strafområdet på hul 8 på Øst-banen, må spilleren tage lempelse med ét strafslag enten efter Regel 17.1, eller ved ligeledes med ét straffeslag at spille en bold fra dropzonen, i form af en slagmåtte. Bolden droppes på slagmåtten. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.

7) Fold: Område med spilleforbud i areal under reparation
Fold-områderne på hul 4, 5 og 6 på Vest-banen er et område med spilleforbud, der skal behandles som et unormalt baneforhold. Lempelse uden straf skal tages for gene fra område med spilleforbud efter Regel 16.1f.

9) Bold rammer el-ledning eller el-mast
Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en spillers bold ramte en el-ledning eller el-mast, på banen, tæller slaget ikke. Spilleren skal spille en bold uden straf fra, hvor det forrige slag blev slået, jf. Regel 14.6.

10) E-5 Drop bold på fairway ved bold Out of Bounds eller mistet
Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter standard lokalregel E-5 droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. “Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder. Se uddybende opslag om reglen på tavlen i klubhuset eller på vores hjemmeside.

Straf for overtrædelse af Lokalregel:
Den generelle straf: Hulspil – tab af hul; Slagspil – 2 strafslag

Orientering

Afstandsmarkeringer: Røde og gule markeringsplader i midten af fairway markerer henholdsvis 100 meter og 150 meter til forkant af green. Tilsvarende markeringer findes som grønne pæle i siderne, hvor 100 meter er markeret med 1 hvid ring og 150 meter er markeret med 2 hvide ringe.

Retningsmarkeringer: Sort-hvide pæle er på nogle fairways anbragt for at vise spilretningen, idet landingsområdet er blindt set fra teestedet.

Klokker
På hul 1 Vest, 2 Øst, 5 Øst og 8 Øst er der placeret klokker, som skal benyttes til at signalere at bagfrakommende spillere nu kan spille videre.

Hjertestarter

Hjertestarter findes ved buggyholdepladsen.

Ring efter hjælp 45 76 51 50 eller 45 76 15 00.