Top
 

Aktuelt nyt fra banen

Hørsholm Golf / Baner / Aktuelt nyt fra banen

Nyt fra banen


Kære læser

Nu ser det endelig ud til at blive lidt varmere og mere tørt i vejret. Så vi håber at, du som spiller forhåbentligt kan få spillet lidt mere golf – også uden paraply. Vi kan dog glæde os over, at vandet har været medvirkende årsag til at banen er i så pæn stand.

Nye teestedsmarkeringer
Vi har i sidste uge fået sat nye markeringer på teestederne, med henholdsvis rød, gul og hvid. Hver farve har nu to sæt klodser. Selve klodserne er produceret af et af klubbens mangeårige medlemmer, via overskudstræet fra vores teestedsstolper. Resttræet har han bearbejdet ned, med både sav og drejebænk. Herefter er de blevet malet og olieret. Både malingen og olien er lige som stolperne certificeret, så naturen ikke kommer til at lide skade. Vores kære medlem har ønsket at give arbejdet som en anonym gave til Hørsholm Golf. Vi takker af hjertet, for det kæmpe arbejde, der har været lagt i dem.

Greens
Flere har bemærket at greens har varieret lidt i hastighed. Det skyldes at vi har lavet en prioritet på at få et tæt sammenhængende tæppe på dem alle, før vi tænkte på hastighed. Det er blandt andet 9Ø, 6Ø, 6N, og 7N, som kan være lidt langsommere end resten. Det skyldes at vi har måtte køre grundgødskningen op på de omtalte greens. De har dog alle lukket sig og står tæppemæssigt rigtig godt. Vi har derfor sat klippehøjden ned og øget vores tromlinger. Det betyder, at vi vil opleve en stigning i greensspeed.

Klippelinjer
Vi skrev i sidste nyhedsbrev, at vi har fået nye klippelinjer. Vi har i samarbejde med baneudvalget besluttet at genindføre App’en Golfsporet. Det betyder, at hvis du som medlem har områder, du oplever som helt urimelige, så er du måske ikke den eneste. Vi kan via Golfspors app’en, som skal tændes før hver runde og holdes i baglommen, se din runde fra start til slut. Vi laver så en generel statistik på alle de trackkede runder. Det betyder ikke, at hvis én ligger i den høje rough i bestemt områder, at vi så klipper den ned. Vi går efter at det skal være et problem for 15-20 procent at de samlede trackede runder. Vi gør opmærksom på at alle indberetninger er helt anonyme.

Ny lærling
Vi ønsker fortsat at bidrage til den forsatte uddannelse af elever og vi søger derfor med lys og lygte efter en ny elev. Det pt. ikke nemt, så hvis du som medlem kender en med brændende passion for udendørsarbejde og med en lille hang til golf, må du meget gerne henvise til os.

Baneudvalgsmøde d. 4. juni
Anne-grethe Brandt (bestyrelsesrepræsentant), Carsten Herseth (medlemsrepræsentant), John Langeberg (Bestyrelsesrepræsentant), Peter Arendorff (bestyrelses repræsentant fra Fonden), Anders Kamp (Course Manager Fonden)

– Baneudvalget har besluttet at genindføre en outlinje mellem hul 5Ø og 6Ø. Det sker på baggrund af at flere medlemmer som har spillet 6 øst, har følt sig i fare for at blive ramt af langtslående herre fra 5 øst. Kan forventes genopsat i uge 25.
Ved samme lejlighed har baneudvalgte vendt en mulig out linje mellem 3N og 7V. Det har udvalget igen sagt nej til, på baggrund af den gode sigtbarhed på hullet. Der henstilles til at spillere på 7V, som bevidst slår mod 3 nord afventer, til hullet er frit.

– Baneudvalget har også bedt om en opfølgning af afstandspæle på anlægget. Kan forventes opfulgt ved udgangen af uge 26.

– Baneudvalget har vendt en pælesætning langs volden. Vi er endnu ikke nået frem til en endelig beslutning, men mulighederne er enten røde eller blå pæle. Det forventes at udvalget tager en beslutning via mail, når de har vendt dette med klubberne i klubben.

– Baneudvalget har besluttet at videreføre et forslag til turneringsudvalget om en officiel åbningsmatch af par 3 banen. Forslaget går på, at turneringen kunne afholdes søndag d. 11. august lige efter fødselsdagsturneringen. Matchformen kunne være 6 huller gul, efterfulgt af gril på terrassen og derefter 6 huller på rød. Forslaget sendes til turneringsudvalget.

– Baneudvalget har besluttet at genindføre golfsporet, så vi fortsat kan levere så optimal en golfoplevelse som overhovedet muligt. Vi sætter det hele i gang gennem næste Nyhedsbrev og med en roll up banner i receptionen. Efterfølgende skal der sendes en separat meddelelse ud til medlemmerne via mail.

– Der er nu lagt faste mødedatoer ind.
Mandag d. 5. august. 9.00
Mandag d. 28. oktober 9.00

Hvis du som medlem har input til udvalget, kan medlemmerne i udvalget altid kontaktes.

Natur og Miljø
Gennem det seneste år har vi budt velkommen til i alt 13 små snuder her på Hørsholm Golf. Det er i samarbejde med Pindsvinevennerne, at vi har genudsat 10 store unger, samt 3 voksne på i alt 3 forskellige lokationer. Alle 3 boliger er bygget op af en gammel træbro, som er blevet tildækket med jord, grene og halm. Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde med Pindsvinevennerne!

De bedste sommerhilsner
Anders Kamp Mortensen
Course Manger
Hørsholm Golf

Kontakt course manager
Anders Kamp Mortensen: akm@hoersholm-golf.dk