Top
 

Aktuelt nyt fra banen

Hørsholm Golf / Baner / Aktuelt nyt fra banen

Nyt fra banen


Nyt fra banen februr 2019

Kære læser

De 27 huller
Som tingene ser ud nu, kan vi fortsat glæde vores medlemmer og gæster med åbne sommergreens og naturligvis stadig fra sommerteesteder. Vi spiller stadig med oplæg på tætklippede arealer og bagvogne er fortsat tilladt. Vi har torsdag d. 14. februar på valentinsdag, klippet alle greens med singleklipper. Fredag d. 15. kørte vi flydende jern på alle greens. Dette giver en markant grønnere (og mørkere) farve. Det skal blandt andet holde svampen i skak på greens.

Vi har gennem de sidste uger været i fuld gang med at dræne 2 og 4 vest. Der er lagt en ny drænstreng på 2 vest foran green – drænstrengen er efterfølgende lukket med rullegræs. Vi har lavet et lille forsigtigt forsøg med afvandingssliser oppe foran green. Det har givet stor effekt til både afvandingen og til jordløsning. Vi fortsætter derfor arbejdet ned langs resten af fairway, så vi får åbnet jorden ned til drænene. En ændring kommer der dog til at blive i fremgangsmåden, idet hele arealet bliver topdresset før vi går i gang, så vi efterfølgende kan opretholde gode spilleforhold. 4 vest er også i positiv fremgang. Her er drænet ført fra bunkeren gennem 102 meter rør ned til vores regnvandssystem foran 5 vest gul tee. Selve stykket samt voldene som mangler græs, bliver sået i starten af marts.

Projekterne i den kommende måned omfatter bl.a. vores mange busketter. Her skal vi have rodfræset alle stubbene fra de mange ammetræer vi fældede i efteråret. Efterfølgende bliver de rettet af og får sået græs, så de optræder efter parkpræg. 9 øst gul tee, som i mange år har givet anledning til en del kritik, bliver i midt marts omlagt. Det gør vi ved at skrælle den gamle tørv af, rette teestedet op, og efterfølgende lægge helt nyt rullegræs på.

Par3 banen
Vi er så småt startet op på par3 banen. Vi har i januar fået rettet brønde og spulet dræn. Greens er også blevet gødsket og er ligesom resten af anlægget blevet singleklippet. Vi tager nu hul på etableringen af grusstien, som kommer til at sno sig ned gennem anlægget. Herefter etablerer vi de sidste teesteder.

Natur og Miljø
Vi kan indlede med at fortælle at Hørsholm Golf er nomineret af Dansk Golf Union til Golfsportens Natur- og Miljø pris. Det sker på baggrund af vores mangeårige arbejde for miljøet og vores grønne omstilling. Præmieringen finder sted på Dansk Golf Unions årsmøde d. 22. marts. Foruden os er Roskilde Golfklub og Sydsjællands Golfklub nomineret.  Arbejdet med oprensning af søerne er i fuld gang. Vi har startet med vores mange åløb som blandt andet afvander vores bane. Når arbejdet i åerne er færdigt, starter vi på de mange søer. Ved indgangen til marts har vi fået lov af Hørsholm Kommune til at brænde roughen af. Det gør vi for at minimere de mange bredbladet græsser og fremme forholdene for de mange vilde blomster. Onde tunger vil dog postulere at også golfspillet ville blive fremmet i denne proces.

Optimering af p-pladsen.
Det meste af arbejdet omkring greenkeepergården er ved at være afsluttet. Vi mangler lidt asfalt langs den ny brostenskant samt lidt planter i det nye bed. Bedet ned langs p-pladserne bliver renset for rosenbuske, så egeføjen kan brede sig ud på det sidste stykke. Det skal give et mere sammenhængende billede. Frontpartiet ind imod receptionen er også blevet færdigt. Vi arbejder dog videre på at optimere vores klubhusomgivelser bl.a. ved at rense hele gårdrummets brostensbelægning med en højtryksrenser og efterfølgende ved at fylde nyt sand i. Restaurantterrassen skal også have et løft. Fliserne bliver rettet, renset og fyldt efter. Derudover har vi stillet vores anlægsgartnerlærling Afrodite en lille udfordring, som også vedrører terrassen. Den er vi meget spændt på at løfte sløret for i næste nyhedsbrev. Breder nysgerrigheden sig for voldsomt, kan man tage et smugkig på enten vores instagram og eller facebookprofil i slut februar.

Jeg ønsker dig en rigtig dejlig golfsæson.

De bedste hilsner.

Anders Kamp Mortensen
Course Manger
Hørsholm Golf

Kontakt course manager
Anders Kamp Mortensen: akm@hoersholm-golf.dk

Dette er til testformål. Ordrer vil ikke blive ekspederet. Afbryd