Top
 

Aktuelt nyt fra banen

Hørsholm Golf / Baner / Aktuelt nyt fra banen

Nyt fra banen


Update februar 2020

OBS! Vi propper greens, for at give luft til græsset. Vi har gennem de sidste par måneder, oplevet ekstreme mængder vand. Det har gjort, at øverste lag i greens, holdes meget fugtigt hele tiden, da vandet ikke drænes væk. For at sikre så god en sæson start som overhovedet muligt, har greenkeeperne fundet det nødvendigt at proppe greens. Det sikre at vi kan holde overfladen, så tør som muligt i den våde vinter.
Vi lukker derfor en sløjfe af gangen, så vores arbejdsproces ikke genere dit spil. Vi tromler efterfølgende greens, så vi efterlader så optimal en spilleoverflade som muligt.

Det våde efterår
Som mange sikkert har bemærket, er banen godt våd oven på et par måneder med rigtig meget nedbør. Trods dette har vi stadig åbent på Øst og Nord, Vest har dog i en længere periode været lukket. Men det tegner lyst i horisonten, da vi efterhånden er ved at have fået bukt med de dræningsmæssige udfordringer, som har været årsag til lukningen.  Arbejdet med greens har allerede nu givet positivt resultat, med en langt større dræningseffekt gennem vores priklingshuller, som efterfølgende er fyldt op med sand. Vi har gennem den sidste måned tilført mere end det dobbelte sand, end forventet. Dette er skyldes græssets forsatte vækst, i kombination med at det har været nemmere at få sandet i hullerne. Vi har i uge 46 kørt green over med en skivesåmakine som retter og trykker ujævnheder på plads.

Vinterarbejde
Gennem vinteren og foråret vil der kunne opleves lidt banearbejdet rundt på anlægget. Det sker med baggrund i det meget våde vejr vi har haft, så vi fremadrettet kan sikre endnu bedre golf i ydresæsonen. Vi har derfor lagt følgende projekter ind.

1 vest – vi dræner hele bunden af fairway området. Det sker efter at støjvolden har tilført betydelige mængder vand til området. I den forbindelse sikre vi vandafgangen med en rørføring og en kæmpe stenfaskine. Det har tidligere været forsøgt på selv samme hul. Det var i området lige neden for bakken, som altid var plaget af vand. Vi forventer arbejdet er færdigt inden sæson start.

4 vest – vi bygger et nyt greensområde, rundt om den eksisterende green. Samtidig med at vi løser det massive vandproblem, som er opstår i området omkring bunkeren.

9 Vest – den gamle rosenhæk fjernes bag green og der fyldes op med jord. Det gør, at vores maskiner samt golf spillet ikke fremadrettet, vil være generet af vandproblemet bag green.

3 Nord – får ny greenbunker. Det vil løse problemet med den stejle kant og give et visuelt flottere hul. Samtidig drænes området nedenfor, så vi ikke fremadrettet døjer med vandproblemer.

4 Nord – Bunkeren flyttes til højre for green, så vi får gjort den synlig. Samtidig gøres den eksisterende bunker til en græsbunker og området suppleres op med et dræn.

Åen i bunden rørlægges og der drænes ind i det våde område bag denne.

8 Nord – Bunkers flyttes i venstre, så vi kan løse et visuelt- og et dræningsproblem.

1 Øst – De tre fyr træer i forkanten af green fjernes. Det sker da green sidste år havde store vækst problemer, fordi rødderne gik ind i forkanten. Vi har tidligere forsøgt at rodskære men uden held. Træerne bliver erstattet, af 2 lidt større bøgetræer i venstre side.

Naturen og miljøet
Påfugle er lukket på fri fod, det skete i forbindelse med en rigtig hyggelig dag, hvor greenkeeperne holdt åben gård. Her mødte 60-70 medlemmer og gæster op til en hyggelig formiddag, til alt fra grillpølser til Trackman. Der var også mulighed for både store og små og skyde til måls efter Golfzilla. Vi afsluttede dagen med at lukke vores påfugle ud.

Vores tre køer har forladt bane for i år, de er alle kørt tilbage til gården. To af dem skal dog slagtes i løbet af december måned. Skulle du som medlem være interesseret i en anpart af af en ko som i den grad har haft mulighed for god dyrevelfærd, kan vi sammenarbejde med gårdejer Jan C. Pedersen. Som for uden af have lånt os vores 3 smukke køer, også har et lille landbrug i Fredensborg lige ved skovstykket Knorrenborg vang. Her har Jan og hans familie en lille kødkvægbesætning på deres familielandbrug. Alle kørerne er ligesom dem vi har haft gående, født og opvokset som fritgående i naturlige omgivelser og kun fodret med grovfoder som familien selv har produceret. Jan kan kontaktes på 22 33 80 87, hvis dette kunne have interesse.

De lyse sider i det våde efterår
Men det har på mange måder også været et fantastisk efterår. Vi kan i Hørsholm Golf nemlig bryste sig af at have været med til at uddanne endnu en elev. Magnus blev nemlig færdig og fik sit svendebrev fredag d. 25. oktober. Han afsluttede med et 10 tal i den teoretiske del og med et flot 12 tal i den praktiske del. Det har udløst en bronzemedalje, som Magnus fik overrakt på dagen i sandmosen Nordjylland, hvor han har tilbragt meget tid de sidste 4 år. Censorerne fortalte at 12 tallet kom i hus på baggrund af de mange flotte detaljer og udførte finesser. De havde blandt andet lavet en speciel bunkerkant med græs indvendigt ned til sandet.

Magnus er dagen efter hans translokation på Sandmosen, taget til St. Andrews Links i Skotland, et ophold som han vandt i forbindelse med hans kåring til Toro student of the year. Her skal han være på et praktikophold i 4 uger, hvor han skal arbejde på Eden Course, Castle Course, New Course og den berømte Old Course.

Vi har haft mange der har spurgt ind til Magnus tur til St. Andrews. Vi er i den heldige situation at vi har fået Magnus til at forsætte som Assistent Course Manager i Hørsholm Golf. Han holder derfor et indlæg på vores forårs infomøde for banen. Her inviterer vi medlemmer til en aften med historier for golfens fødested, lidt om banen og ikke mindst vores natur og miljøarbejde (datoen sættes i januar). Vi glæder os til at byde jer velkommen til en fantastisk start, på sæson 2020.

De allerbedste
Anders kamp Mortensen
Course Manager
Hørsholm Golf

Kontakt course manager
Anders Kamp Mortensen: akm@hoersholm-golf.dk