Top
 

Aktuelt nyt fra banen

Hørsholm Golf / Baner / Aktuelt nyt fra banen

Nyt fra banen


14-08-18: Så har vi fået klippet alt Rough, på hele anlægget. De kommende dage kommer til at gå med finpudsning af træer og busketter.

01-08-18 Vandingsbrud på hovedledningen i midt 9 nord Fairway. Vi forventer at skade er lavet sidst på torsdagen. Området er markeret op med blåt.

27/07-18: 2 Vest åbner mandag d. 30. juli – med én ”soft opening”
Vi har vurderet at 2 Vest er klar til spil.
De endelige klippehøjder kommer senere på året, da høje varmegrader stadig sætte fairway tilbage hvis vi klipper ned i normale højde på 12 mm. Vi fortsætter derfor med at klippe hele arealet dagligt til 21 mm, bortset fra tees, forgreens og greens som holder samme højde som resten af anlægget. Greens og forgreens bliver forsat klippet med singelklipper for at minimere slid og komprimering.
I forbindelse med denne åbning af 2 vest, arbejdes der stadig på at følge projektet til dørs.
For at sikre det ikke påvirker spillet møder der en Greenkeeper ind hver morgen kl. 04.30 for at klippe og vande fairwayarealet.
I løbet af dagtimerne vil man fortsat kunne opleve en heftig aktivitet på hullet, men det er mere i forhold til håndeftersåning og topdress, og en forsat pleje af rullegræsstykkerne.
Semiroughen vil fortsat blive vandet i dagtimerne.

Der spillet med oplæg i det første stykke tid på 2 vest for at skåne græsset og fremme spiloplevelsen.
Kørsel med buggy på 2 Vest er ikke muligt, da vi stadig vander fairwayarealet. Der er afmærkede stier langs fairway til buggy kørsel

Vejen dertil.
Gennem længere tid har vi kæmpet mod det ellers skønne danske sommervejr, for at få 2 vest gjort klar til at kunne åbnes. Vi har dog måtte sande at det vil være det rene utopi – at få hele det ny såede græstæppet til at lukke sig 100 procent i disse varmegrader. Vi har derfor lagt stor fokus på at få fairways og ikke mindst greensområdet til at være tæt og grønt.

Hele anlægsprojektet fik en hård start, i sensommeren 2017, hvor vi etablerede og såede fairwayen første gang. Kort tid efter kom de første store regnmængder, som var kendetegnet for den sidste del af 2017. Det resulterede i at den nyanlagte jord klappede sammen, som efterfølgende gav de nye spirer en svær start.

Ved efterårets start tog vi beslutningen om at sprøjteså hele hullet forfra, da regnmængderne havde taget store mængder frø og silt med ned i bunden af den nye fairway. Beslutningen omkring sprøjtesåningen viste sig at være den helt rigtige. For i efteråret kunne vi se det nye græs komme lige så stille og roligt op.

De store mængder vand i 2017, gjorde det umuligt at genoptage arbejdet, og først i midt marts 2018 kunne vi påbegynde det efterfølgende arbejde. Kort tid efter dækkede vi hele hullet ind i 8000m2 plante dug, af samme type som bliver anvendt af blandt andet kartoffelavlere, for at frembringe en hurtigere vækst. Dugen lå på i ca. en måned, og det græs som havde fået fat, groede på livet løs. Men den sammenklappede jord har gjort det umuligt, at få græs på flere af de bare områder. Vi dybde prikker derfor hele hullet hver 14. dag for at linde jorden. De få steder der var tilbage med bare pletter, har vi skåret ud og lagt ca. 1500m2 rullegræs i stedet for.

Vanding har været meget nødvendigt for at sikre overlevelse i det nye tæppe. Det har derfor kørt på daglig basis på greens, fairways og teesteder, men kunstig vanding bliver dog aldrig lige så godt som det vi får fra oven af.

Vi håber at alle vores dejlig medlemmer og ikke mindst gæster, vil nyde det nye hul, og være med til at passe godt på det i starten, til det har fået rigtigt fat.

De bedste sommerhilsner
Hørsholm Golf

18/06-18: Vi prikker greens
Mandag d. 18. og til og med onsdag d. 20., giver vi vores greens lidt luft.  Samtidig åbner vi overfladen op, så vi får en bedre vandgennemtrængning.
Det er dog ganske harmløst for golfrunderne på de gældende dage, da vi arbejder i tidrummet 04-08. Samtidig tager vi kun 9 huller om dagen.
Vi prikker ca. 150 mm. ned og med 8 mm. spyd. Vi afslutter processen med at klippe rent efter os.
Vi ønsker alle en god tur rundt

08/06-18: Roughklipning
Greenkeeperne er i fuld gang med at klippe rough, så vi kan få lidt mere bredte, her i sommertørken. Vi forventer at kunne tage en sløjfe om dagen, i rækkefølgen Nord-Øst-Vest.

Vi ønsker alle en rigtig dejlig weekend

06/06-18: Ny bunker på 4 vest
Vi har i den forgangene uge afsluttet anlægsarbejdet på den nye greenbunker i højre side af 4 vest. Der er anlagt en rullegræskant ind imod greens, og kanten hele vejen rundt om den nye bunker. Områderet bag bunkeren er blevet sået med rødsvingel, og bliver vandet dagligt. Både områderet til højre og venstre for green, hvor der er sået, vil inden ugens udgang få lagt dug ud, som på 2 vest. Dette sker for at sikre en hurtigt spiring, og efterfølgende sikre at det nye græs holder sig fugtigt til det er kommet godt fra start. Vi påbegynder sandfyldningen i bunkeren i slut næste uge.   

Par3 banen
OBS! klik på det øverste billed i højre side, for at se den kommende bane.

Fremadrettet skal den rumme mulighed for andet end bare én runde Golf. Anlægget bliver udstyret med 6 helt nye greens og 12 nye teesteder, så der kan spilles to sløjfer (gul og rød sløjfe). Sløjferne vil skifte som hovedbanen, én gang om ugen.
Arealet vil blive anlagt med let kuperet terræn omkring de store fairway områder. Der vil blive anlagt én stor ny dobbeltgreen med bunker, nær 1 Nord og 1 Vest teestederne. Den ene del af greenen skal fungere med som en del af par-3 banen, mens den bagerste del af green kan anvendes som træningsområde, til både chip og putning før en runde påbegyndes. Puttingreenen får også et nyt udsende, den bliver udvidet med 280 m². De mange ekstra kvadratmeter skal kunne anvendes til både rød og gul sløjfes green og bruges til blandt andet holdtræninger med både indspil og putting på samme område.

Opbygningen
De kommende greens, kontra de tidligere, vil være gennemsnitligt 60 procent større og opbygget i USGA vækstlag. Det betyder at de i store træk vil minde om vores greens på banen, dog i mindre skala og med mindre kupering på selv greensområdet. Tre af de nuværende greens beholder deres placeringer, men bliver bygget helt om og i samme standard som de tre andre. Den første af de tre nye placeringer kommer til at ligge ved kanten af søen på modsatte side af klubhuset. Her bliver der opført en stor stensætning ned i mod søen. Den anden af de tre nye placeringer ligger i forlængelse af puttinggreen, og bliver banens andenstørste green. Den skal blandt andet bidrage til de mange nye træningsmuligheder omkring klubhusområdet. Den sidste og største green bliver den længst fra P-pladsen, på næsten 400 m² og skal kunne rumme både træning af indspil og spil fra par-3 banen.

De 12 teesteder bliver lavet med en farvemarkering, med enten gule eller røde sten, som indrammer det 2×2 meter store kunstgræs tæppe. Dette skal sikre at teestederne kan bruges hele året, så området med stort slid stadig opnår en optimal spiloplevelse. Foran den kommende indspilsgreen vil der blive anlagt et kunstgræstæppe.

Vi glæder os til sæsonen 2018, hvor vi kan præsentere par-3 banen.

Aktuelle billeder fra projektet kan se til højre for teksten.

Læs mere om Støjvolds projektet her.

Kontakt course manager
Anders Kamp Mortensen: akm@hoersholm-golf.dk

Dette er til testformål. Ordrer vil ikke blive ekspederet. Afbryd