Top
 

Aktuelt nyt fra banen

Hørsholm Golf / Baner / Aktuelt nyt fra banen

Nyt fra banen


Kære læser
Hørsholm Golf har igen opnået en pris. Denne gang er det vores lærling og førstemand Magnus, som er blevet kåret til Toro Student of the Year 2019. Prisen blev uddelt i forbindelse med Made in Danmark i Himmerland, torsdag d. 23. maj. Stort tillykke til Magnus.

Læs pressemeddelelsen på golf.dk…

Klippelinier
De nye klippelinjer er ved at tage form og sommer klippehøjderne er ved at være på plads. Det betyder blandt andet for dig som medlem eller gæst i Hørsholm Golf, at du ikke længere skal kæmpe nær så meget med den høje rough. Vi har reduceret, eller omrokeret vores rough områder med ca. 30% efter efter de input vi har fået fra app’en Golfsporet.

Svendeprøve
Vores anlægsgartner Afroditte, der har været ansat i et års tid som elev, har netop bestået sin svendeprøve med et højt snit. Hendes speciale er indenfor pleje af anlæg. Hun stopper desværre i Hørsholm Golf her i slutningen af juni, idet hun skal ud at prøve kræfter som selvstændig anlægsgartner. Vi ønsker hende alt det bedste fremover.

De 27 huller
Vi er efterhånden ved at være ved vejs ende i forhold til første del af den samlede renovering af anlæggets bunkers. Alt det høje græs er blevet fjernet i bagkanterne på alle bunkerne, samtidig er kanterne hugget til og nyt sand er fyldt i. Vi har stadig enkelte bunkere tilbage med den gamle type sand. Det skyldes at vi til efteråret bygger de bunkers om eller ændre placeringen af dem.

De største ændringer af bunkers finder man på 4 Øst og på 6 Nord, som er lavet i den forgangene uge.
På 4 Øst er bunkeren i højre side sløjfet, til fordel for et nyt runoff område. Mens den venstre bunker er blevet lavet større, og har fået et nyt dræn og sand. Årsagen til denne ændring på hullet, er et meget tyndt græsområde i højre side, grundet den store trafik på et smalt areal. Vi har derfor givet mere plads til gennemgang mod 5 Øst tee. Udvidelsen i venstre side skal sikre et større boldfang, inden bolden ryger out of bounds. På 6 Nord er den midterste fairway bunker blevet fjernet. Det skyldes at vi gennem de sidste par år har kunnet se et stort slid på hele forgreens området. Hullets sværhedsgrad, har vi dog bibeholdt ved at udvide de to greenside bunkere. Alle bunkers på 6 Nord har fået nyt sand.

Natur og Miljø
Flere har spurgt til, hvad en sød unge dame går rundt og laver i vores søer. Svaret er, at Sanne holder vores spillelinjer langs hullerne fri for siv. Samtidig tilpasser hun også områderne så forholdene bliver så optimale som muligt for vores plante- og dyreliv i vandet. Alt arbejdet gøres med håndkraft og uden gravemaskine. Arbejdet vil stå på gennem flere perioder i løbet af sommeren. I må meget gerne sikre jer, at Sanne har set jer før i slår, da hun ofte står i spillelinjerne.

Vores køer har også fundet sig godt til rette ude mellem 4, 5 og 6 Vest. Vi må igen gøre opmærksom på at der er strøm i hegnet.

Afslutningsvis kan vi fortælle, at de mange udsåede blomster langs volden ved rangen og på 3 Vest er godt på vej. Vi var ellers bekymrede for, at de ikke havde klaret sommervarmen sidste år. Men de ser ud til at stortrives.

Jeg takker på vegne af greenkeeperstaben for den meget positive feedback, vi har oplevet fra jer gennem de sidste par måneder. Vi glæder os til at se jer derude!

De bedste sommerhilsner
Anders Kamp Mortensen
Course Manger
Hørsholm Golf

Kontakt course manager
Anders Kamp Mortensen: akm@hoersholm-golf.dk

Dette er til testformål. Ordrer vil ikke blive ekspederet. Afbryd