Top
 

Aktuelt nyt fra banen

Hørsholm Golf / Baner / Aktuelt nyt fra banen

Nyt fra banen


17-10-18: Busketterne
Greenkeeperne arbejder i de næste par måneder på at gøre golf- og naturoplevelsen endnu bedre. Det sker ved at vi tynder ud i vores busketter.  Alle de mange ammetræer, som på nuværende tidspunkt, ligger i hård konkurrence med vores mange blivende træer, som eg og bøg m.f. bliver fjernet. Busketterne får samtidig gravet alle gamle stubbe, og ikke hjemmehørende buske op. Til slut såer vi arealet til med græs, og enkelte steder med lidt blomster.

16-10-18: Eftersåning af Fairways
Greenkeeperstaben arbejder i disse dag på at gøre Fairways endnu bedre. I denne omgang eftersåer fairways. Det er øst og Nord som bliver eftersået, mens Vestsløjfen blev sået i foråret. Såmaskinen, er en såkaldt skivesåmaskine. Det betyder at den lægger alle frøene ned i riller, hvilket giver den højeste spirings procent, inden for eftersåning.
Onsdag bliver såmaskinen dog også anvendt på Greens og teesteder. Det jævner blandt andet greens efter vores prikling.

11-10-18: Hjertesti på vej
Greenkeeperne arbejder på opsætning af en ny 2,7 km lang hjertesti, som åbner onsdag d. 24. oktober kl 15. Stien bliver lavet i samarbejde med den lokale hjerteforening, og er åben for alle. Ruten kan ses på vores natur og miljø side, nederst på siden i maps kortet. klik her for at se den. https://www.hoersholm-golf.dk/natur-miljoe/
Stiens rute, er lagt på de i forvejen offentlige tilgængelige stier og kommer ikke til at påvirke spillet mere end tidligere. I er altid velkommen til at spørge greenkeeperne hvis i ønsker at vide mere om projektet.

01-10-18: Vi arbejder med Greens
Som et led i vores efterårs arbejde, påbegynder vi tirsdag d. 2. oktober et omfattende luftnings program af vores greens. Det skal sikre en hurtig afvanding af greens. Det gør at vi kan holde sommergreens åbne gennem vinteren, såfremt øvrige vejr forhold tillader det.
Vi starter med at vertikalskære alle greens tirsdag d. 02. okt. Herefter topdresser og dybdeprikker vi 9 huller om dagen, i rækkefølgen Vest (Tirsdag), Nord (Onsdag) og Øst (Torsdag). Efter dybdeluftningen tromler vi greens og flytter hullet.

Vi forventer at være færdig med arbejdet klokken 13 hver dag. Vi rykker flaget ud på vintergreens mens arbejdet står på. Arbejdet berører maksimum 2 huller af gangen.

I billed kolonne til højre øverst oppe ligger en USGA video. Den beskriver arbejdsprocessen, samt nødvendigheden af arbejdet omkring luftning.

Greenkeeperteamet ønsker alle en god tur rundt, og undskylder på forhånd de gener der kan komme i spillet.

24-09-18: Vi prikker Teesteder
Som et led i efterårs arbejdet, har vi startet prikning, eftersåning og topdressing af teestederne. Arbejdet forventes at tage 2 dage, med start fra mandag d. 24-09-18

27-08-18: Vi prikker Fairways
For at sikre en hurtigere reetablering af Fairways, efter den dejlige danske sommervarme, har Greenkeeperne taget hul på prikkearbejdet. Det betyder at man vil kunne opleve en traktor med ca. 3 km/t op og ned af fairways. Grundet farten, betyder det at vi ikke kan nå meget mere en 2 Fairways dagligt.

Greenkeeperne i traktoren holder ikke tilbage for spillet, med mindre det passer ind i en vending. Vi opfordre derfor vores spillere og gæster til at vise det størst mulige hensyn til arbejdsgangen, så vi hurtigst muligt kan få Fairways på ret køl, efter den skønne danske sommer.

Med venlig hilsen
Greenkeeperne

27-08-18: Spil med lejeforbedring
Lokalregel med lejeforbedring på tætklippede arealer (fairways) er gældende. Der kan lægges op inden for et scorekorts længde.

14-08-18: Så har vi fået klippet alt Rough, på hele anlægget. De kommende dage kommer til at gå med finpudsning af træer og busketter.

01-08-18 Vandingsbrud på hovedledningen i midt 9 nord Fairway. Vi forventer at skade er lavet sidst på torsdagen. Området er markeret op med blåt.

27/07-18: 2 Vest åbner mandag d. 30. juli – med én ”soft opening”
Vi har vurderet at 2 Vest er klar til spil.
De endelige klippehøjder kommer senere på året, da høje varmegrader stadig sætte fairway tilbage hvis vi klipper ned i normale højde på 12 mm. Vi fortsætter derfor med at klippe hele arealet dagligt til 21 mm, bortset fra tees, forgreens og greens som holder samme højde som resten af anlægget. Greens og forgreens bliver forsat klippet med singelklipper for at minimere slid og komprimering.
I forbindelse med denne åbning af 2 vest, arbejdes der stadig på at følge projektet til dørs.
For at sikre det ikke påvirker spillet møder der en Greenkeeper ind hver morgen kl. 04.30 for at klippe og vande fairwayarealet.
I løbet af dagtimerne vil man fortsat kunne opleve en heftig aktivitet på hullet, men det er mere i forhold til håndeftersåning og topdress, og en forsat pleje af rullegræsstykkerne.
Semiroughen vil fortsat blive vandet i dagtimerne.

Der spillet med oplæg i det første stykke tid på 2 vest for at skåne græsset og fremme spiloplevelsen.
Kørsel med buggy på 2 Vest er ikke muligt, da vi stadig vander fairwayarealet. Der er afmærkede stier langs fairway til buggy kørsel

Vejen dertil.
Gennem længere tid har vi kæmpet mod det ellers skønne danske sommervejr, for at få 2 vest gjort klar til at kunne åbnes. Vi har dog måtte sande at det vil være det rene utopi – at få hele det ny såede græstæppet til at lukke sig 100 procent i disse varmegrader. Vi har derfor lagt stor fokus på at få fairways og ikke mindst greensområdet til at være tæt og grønt.

Hele anlægsprojektet fik en hård start, i sensommeren 2017, hvor vi etablerede og såede fairwayen første gang. Kort tid efter kom de første store regnmængder, som var kendetegnet for den sidste del af 2017. Det resulterede i at den nyanlagte jord klappede sammen, som efterfølgende gav de nye spirer en svær start.

Ved efterårets start tog vi beslutningen om at sprøjteså hele hullet forfra, da regnmængderne havde taget store mængder frø og silt med ned i bunden af den nye fairway. Beslutningen omkring sprøjtesåningen viste sig at være den helt rigtige. For i efteråret kunne vi se det nye græs komme lige så stille og roligt op.

De store mængder vand i 2017, gjorde det umuligt at genoptage arbejdet, og først i midt marts 2018 kunne vi påbegynde det efterfølgende arbejde. Kort tid efter dækkede vi hele hullet ind i 8000m2 plante dug, af samme type som bliver anvendt af blandt andet kartoffelavlere, for at frembringe en hurtigere vækst. Dugen lå på i ca. en måned, og det græs som havde fået fat, groede på livet løs. Men den sammenklappede jord har gjort det umuligt, at få græs på flere af de bare områder. Vi dybde prikker derfor hele hullet hver 14. dag for at linde jorden. De få steder der var tilbage med bare pletter, har vi skåret ud og lagt ca. 1500m2 rullegræs i stedet for.

Vanding har været meget nødvendigt for at sikre overlevelse i det nye tæppe. Det har derfor kørt på daglig basis på greens, fairways og teesteder, men kunstig vanding bliver dog aldrig lige så godt som det vi får fra oven af.

Vi håber at alle vores dejlig medlemmer og ikke mindst gæster, vil nyde det nye hul, og være med til at passe godt på det i starten, til det har fået rigtigt fat.

De bedste sommerhilsner
Hørsholm Golf

18/06-18: Vi prikker greens
Mandag d. 18. og til og med onsdag d. 20., giver vi vores greens lidt luft.  Samtidig åbner vi overfladen op, så vi får en bedre vandgennemtrængning.
Det er dog ganske harmløst for golfrunderne på de gældende dage, da vi arbejder i tidrummet 04-08. Samtidig tager vi kun 9 huller om dagen.
Vi prikker ca. 150 mm. ned og med 8 mm. spyd. Vi afslutter processen med at klippe rent efter os.
Vi ønsker alle en god tur rundt

08/06-18: Roughklipning
Greenkeeperne er i fuld gang med at klippe rough, så vi kan få lidt mere bredte, her i sommertørken. Vi forventer at kunne tage en sløjfe om dagen, i rækkefølgen Nord-Øst-Vest.

Vi ønsker alle en rigtig dejlig weekend

Kontakt course manager
Anders Kamp Mortensen: akm@hoersholm-golf.dk

Video med hvorfor vi prikker greens?

Dette er til testformål. Ordrer vil ikke blive ekspederet. Afbryd