Top
 

Aktuelt nyt fra banen

Hørsholm Golf / Baner / Aktuelt nyt fra banen

Nyt fra banen


OBS!! Vestsløjfen
2 og 3 vest er i spil, dog begge som midlertidige par-3 huller. Det sker indtil den nye 2 vest fairway er klar til brug. Vest kører derfor videre med den midlertidige rating.

18 hullers banen vil derfor stadig være på Øst og Nord indtil Vestbanen kan tages endeligt i brug.

9 hullers medlemmer kan fortsat spille for-9 på Øst og Nord indtil Vestbanen åbner i fuld længde.

18/06-18: Vi prikker greens
Mandag d. 18. og til og med onsdag d. 20., giver vi vores greens lidt luft.  Samtidig åbner vi overfladen op, så vi får en bedre vandgennemtrængning.
Det er dog ganske harmløst for golfrunderne på de gældende dage, da vi arbejder i tidrummet 04-08. Samtidig tager vi kun 9 huller om dagen.
Vi prikker ca. 150 mm. ned og med 8 mm. spyd. Vi afslutter processen med at klippe rent efter os.
Vi ønsker alle en god tur rundt

15/06-18: 2 vest status
Vi arbejder på højtryk for at gøre 2 vest fairway klar til spil. I den her uge, har vi taget dugen af, for at klippe og prikle hele arealet. Vi har priklet i 20 cm dybde mens vandingen kørte, dette har sikret blandt andet en god vandmætning af jorden. Efter weekenden kommer dugen dog tilbage på det første stykke af fairway’en, for at sikre en konstant fugtighed og derved også en stabil tilvækst i græsset.

08/06-18: Roughklipning
Greenkeeperne er i fuld gang med at klippe rough, så vi kan få lidt mere bredte, her i sommertørken. Vi forventer at kunne tage en sløjfe om dagen, i rækkefølgen Nord-Øst-Vest.

Vi ønsker alle en rigtig dejlig weekend

06/06-18: Ny bunker på 4 vest
Vi har i den forgangene uge afsluttet anlægsarbejdet på den nye greenbunker i højre side af 4 vest. Der er anlagt en rullegræskant ind imod greens, og kanten hele vejen rundt om den nye bunker. Områderet bag bunkeren er blevet sået med rødsvingel, og bliver vandet dagligt. Både områderet til højre og venstre for green, hvor der er sået, vil inden ugens udgang få lagt dug ud, som på 2 vest. Dette sker for at sikre en hurtigt spiring, og efterfølgende sikre at det nye græs holder sig fugtigt til det er kommet godt fra start. Vi påbegynder sandfyldningen i bunkeren i slut næste uge.   

06/06-18: 2 vest lider under den dejlige sommer
Det danske sommervejr viser sig fra sin bedste side pt. Det kan vi som golfspillere sætte stor pris på, når man tager den våde sommer i betragtning fra sidste år. Men det gode og tørre vejr gavner dog ikke alle steder, men skaber derimod store udfordringer med at frembringe vækst i den nye fairway på 2 vest. Derfor har vi været nødt til at lægge alle 8000 m² under dug fra starten af maj. Dette er med til at sikre en høj fugtighed til de mange nye spirer.
Duggen har i den grad haft sin effekt og har gjort sit i forårets golde landskab ved at tilvejebringe et nyt spirende tæppe.

Vi har dog få pletter tilbage som mangler at lukke sig helt sammen. Forgreens har blandt andet voldt store problemer. Vi har derfor i slut maj set os nødsaget til at skrælle og lægge 400 m² nyt rullegræs foran selve green. Græstæppet har i skrivende stund hæftet sig til jorden, og stor trives.

Vi har pt. kun tildækket de områder med dug, som vi har et særligt fokus på. Der er græs eller græsspirer i hele arealet og det ser ud til at alle arealerne er ved at lukke sig sammen.

Vi lægger fremadrettet billeder på hjemmesiden og facebook hver fredag, så alle har mulighed for at følge udviklingen.

Par3 banen
OBS! klik på det øverste billed i højre side, for at se den kommende bane.

Fremadrettet skal den rumme mulighed for andet end bare én runde Golf. Anlægget bliver udstyret med 6 helt nye greens og 12 nye teesteder, så der kan spilles to sløjfer (gul og rød sløjfe). Sløjferne vil skifte som hovedbanen, én gang om ugen.
Arealet vil blive anlagt med let kuperet terræn omkring de store fairway områder. Der vil blive anlagt én stor ny dobbeltgreen med bunker, nær 1 Nord og 1 Vest teestederne. Den ene del af greenen skal fungere med som en del af par-3 banen, mens den bagerste del af green kan anvendes som træningsområde, til både chip og putning før en runde påbegyndes. Puttingreenen får også et nyt udsende, den bliver udvidet med 280 m². De mange ekstra kvadratmeter skal kunne anvendes til både rød og gul sløjfes green og bruges til blandt andet holdtræninger med både indspil og putting på samme område.

Opbygningen
De kommende greens, kontra de tidligere, vil være gennemsnitligt 60 procent større og opbygget i USGA vækstlag. Det betyder at de i store træk vil minde om vores greens på banen, dog i mindre skala og med mindre kupering på selv greensområdet. Tre af de nuværende greens beholder deres placeringer, men bliver bygget helt om og i samme standard som de tre andre. Den første af de tre nye placeringer kommer til at ligge ved kanten af søen på modsatte side af klubhuset. Her bliver der opført en stor stensætning ned i mod søen. Den anden af de tre nye placeringer ligger i forlængelse af puttinggreen, og bliver banens andenstørste green. Den skal blandt andet bidrage til de mange nye træningsmuligheder omkring klubhusområdet. Den sidste og største green bliver den længst fra P-pladsen, på næsten 400 m² og skal kunne rumme både træning af indspil og spil fra par-3 banen.

De 12 teesteder bliver lavet med en farvemarkering, med enten gule eller røde sten, som indrammer det 2×2 meter store kunstgræs tæppe. Dette skal sikre at teestederne kan bruges hele året, så området med stort slid stadig opnår en optimal spiloplevelse. Foran den kommende indspilsgreen vil der blive anlagt et kunstgræstæppe.

Vi glæder os til sæsonen 2018, hvor vi kan præsentere par-3 banen.

Aktuelle billeder fra projektet kan se til højre for teksten.

Læs mere om Støjvolds projektet her.

Kontakt course manager
Anders Kamp Mortensen: akm@hoersholm-golf.dk

Dette er til testformål. Ordrer vil ikke blive ekspederet. Afbryd