Top
 

Retningslinjer for banereservationer

Hørsholm Golf / Baner / Retningslinjer for banereservationer

Retningslinjer for banereservationer


Nedenfor er de gældende retningslinjer for banereservationer for klubbens og banens aktiviteter.

Lukning af baner og frigivelse af tider
I weekender må kun den ene bane, 9 eller 18 huller, reserveres til en (turnerings)aktivitet. Den anden bane skal være åben for booking for dem der ikke deltager i aktiviteten. Når der afvikles aktiviteter med blokerede starttider mv, så skal ubenyttede starttider frigives senest kl 12:00 tre dage før aktiviteten afholdes.

Gunstarter
Morgengunstarter kan tidligst være med start kl. 9:00. Hvis alle 27 huller skal i brug til en morgengunstart, så er 9 hullers banen først klar til start kl 10:30. Gunstarter må ikke lægges midt på dagen med starttid i tidsrummmet kl. 10-14. Ved gunstarter i weekender skal aktiviteten være arrangeret af klubbens turneringsudvalg eller Hørsholm Golf Fonden, og aktiviteten skal være åben for tilmelding for alle medlemmer.

Klubber i klubben
Klubber i klubben kan få faste ugentlige reservationer med løbende starter på hverdage hele året rundt. Reservationerne kan laves som en bookingregel med fortrinsret til tider, som frigives samme dag hvis tiderne ikke benyttes. Hvis reservationerne laves som blokke er klub-i-klubben ansvarlig for at tilpasse blokken til antal reelle deltagere. I hovedsæsonen fra 1/4 til 31/10 kan der ikke reserveres faste klub-i-klub tider i weekender. Uden for hovedsæsonen kan der reserveres tider til løbende starter i weekender.

Gunstarter for klubber i klubben
I hovedsæsonen fra 1/4 til 31/10 må hver klub-i-klub arrangere morgengunstarter max 2 gange. I hovedsæsonen fra 1/4 til 31/10 må hver klub-i-klub arrangere eftermiddagsgunstarter max 1 gang pr. måned. Ved 15 deltagere eller færre må der ikke arrangeres gunstart. Ved morgengunstarter følges princippet for baglæns gunstart; hul 1, 18, 17 osv. Ved eftermiddagsgunstarter kan forlæns gunstart princippet benyttes; hul 1, 2, 3 osv. Klubber i klubben bør undgå at arrangere gunstarter i weekender. Alle gunstarter koordineres med både klub, bane og kontor.