Top
 

Støjvoldsprojektet

Hørsholm Golf / Baner / Støjvoldsprojektet

Støjvoldsprojektet


Mere end bare en vold

– få et overblik her.

Baggrunden for støjvolden. Siden banens anlæg for 25 år siden har vi jævnligt foretaget støjmålinger langs Isterødvejen. Ved udvidelsen i år 2000 blev der etableret et pilehegn med støjdæmpning langs hul 2 vest. Pilehegnet var tænkt som en varig foranstaltning, men leverandørens filosofi om, at hegnet med tiden ville bære sig selv, har vist sig ikke at holde stik. Vi har løbende konstateret, at støjniveauet baseret på målinger fra Lloyds, betydeligt overstiger det for rekreative områder tilladelige. Ved en kommende eventuel udvidelse af vejen til 4 spor vil støjniveauet stige yderligere. Vi ansøgte derfor i begyndelsen af 2014 Hørsholm Kommune om tilladelse til at etablere en støjvold langs Isterødvejen. Det viste sig hurtigt, at en sådan etablering forudsatte vedtagelse af en lokalplan, med alt hvad det indebærer. Lokalplanen blev vedtaget i november 2016 og offentliggjort den 12. januar d.å. Vi har netop fået foretaget de nødvendige arkæologiske undersøgelser. Hverken guldhorn eller solvogne er dukket op. Vi er derfor klar til at gå i gang snarest med den valgte entrepenør, SCT. Anlægsarbejderne – som er omfattende – kommer til at strække sig over det meste af 2017.

Hvordan kommer støjvolden til at se ud? De i terrænet afsatte landmålerpinde angiver voldens rand mod fairway. Pindene angiver således kanten med en højde på 0 cm., med en stigning på ned til 1:4 derfra og ud mod vejen. Den nuværende randbeplantning mod Isterødvejen bevares i hovedsagen. Som bilag til lokalplanen, er der udarbejdet følgende tegninger af støjvolden, der kan illustrere, hvordan den til sin tid kommer til at tage sig ud:

Hvad betyder det for banen? I forbindelse med arbejderne vil der forekomme omlægninger på hul 1 og 2 Vest en overgang. Vi benytter således lejligheden til at gennemføre en række forbedringer. Det vil ikke kunne undgås, at arbejdet påvirker de berørte 3 huller hen over sæsonen, men vi er sikre på, at banen samlet set vil opleve en meget væsentlig forbedring, når projektet er gennemført. Vi vil løbende informere om arbejdets fremdrift her på hjemmesiden.

1. Ny green, ny bunker og nyt greensområde på 2 vest  

Hele det nuværende greens område vil i forbindelse med volden blive bygget helt om. Den nye green og områdets tegninger er udarbejdet i samarbejde med DGU’s banekonsulenter, og skal give hullet et hel nyt liv. Området
omkring greens vil blive let kuperet og den nye green vil have to regulære
plateauer.  

 

 

2. Nyt rødt teested bygges ind i skråningen på 2 vest, og fairway arealer løftes i bunden af hullet.

Damerne kan bandt andet glæde sig til en helt ny spiloplevelse på 2 vest. Vi bygger nemlig det røde teested om. Det får en ny placering hvor vi bygger det ind i volden, samtidig udvides det en smule kontra det oprindelige. Spillerne fra gul tee skal dog ikke snydes, så det nye landingsområde i bunden af 2 vest vil blive hævet op af den til tider lidt våde lavning.

 

3. Grøn skråning og nyt run-off område på 6 vest’s greenområde

Området bag venstre del af greens vil blive hævet. Det vil fremadrettet give fornærmelsen af et langt mere fair greens område. Der vil fra greenkant og 20 meter ud blive hævet og gjort let kuperet. Samtidig vil voldens nye
beplantning, give en grøn og levende baggrund bag greens området. Den
gamle kirkesti til højre for greens, vil også blive den nye vej væk fra greens
området.  

 

4. Grøn væg omkring 4 vest green, og et vådt område mindre

Det er ikke kun teestedet der bliver pakket ind på 4 vest, også hele greensområdet vil få en grøn skråning i kanten af green. Det vil give
fornemmelsen af at være placeret i en lille gryde med læ og isolering fra 5 vest tee-området. Bedst kender vi nok dette landskabelige udtryk fra Himmerlands hul 16, eller i folkemunde også kaldet Himmerland Hill. Det bliver dog med lidt sporadisk beplantning op af siderne. Samtidig forsvinder det våde område til højre for greens. Afslutningsvis vil der blive etableret dræn i hele kanten af greens området.

 

 

5. Nyt rødt teested på 1 vest, og et mere intimt fairway forløb

1 vest får etableret nyt rødt teested, ved foden af volden. Det kommer til at ligge en anelse højre end det gamle teested. Den nye vold kommer til at få sin fod lidt ind i den eksisterende fairway, dog bliver fairway udvidet lidt mod
højre. For at skabe bedre plads, har vi ryddet busketterne i bunden at 1 vest, fremadrettet kommer der en semirough bramme mellem 1 vest og 3 nord. Den høje skråning med beplantning på venstre side af fairway, vil fremadrettet være med til give hullet et udtryk lidt hen af de svenske skovbaner.

 

6. Ny par 3 bane, med kombineret træningsområde? til gavn for både unge og ældre

Når volden står færdig sidst på året, mangler kun et projekt at blive
færdiggjort, nemlig vores par 3 bane og putting green område.
Udformningerne til de nye trænings facitlister ligger langt fra færdigt. Det er vigtigt at vi –  på et område, der både skal give udfordringer til de øvede
spillere, og skabe inspiration til de kommende – får sat rammerne rigtigt første gang. Derfor har vi ladet os inspirere fra både danske og udenlandske anlæg, for fortsat at kunne have et af landets førende træningsanlæg.

 

Faktaboks

  • Voldens samlede længde bliver på lige under 1,8 km
  • Volden kommer til at have en varierende højde på mellem 5-8 meter
  • Voldens brede kommer til at varier mellem 15 til 30 meter
  • Et samlet skøn i slut tilkørte m3 anslås til at ligge lige under 180.000 m3
  • Volden skal have en del plantebælter, som plantes til med egnstypiske træer og buske.
  • Store dele af volden skal indgå under vores GEO certificering, grundet de store urørt arealer.

 

Dette er til testformål. Ordrer vil ikke blive ekspederet. Afbryd