Top
 

Generelle medlemsbetingelser

Hørsholm Golf / Bliv medlem / Generelle medlemsbetingelser

Generelle medlemsbetingelser


For alle typer af medlemskaber gælder følgende rettigheder: 

Skift af medlems kategori: 
Som medlem af Hørsholm Golf  har man ret til at skifte medlems kategori. Ønske om ændring af medlems kategori skal ske senest 31/10 for det efterfølgende kalenderår. Henvendelse skal ske skriftligt til sekretariatet.

Ungsenior: 
Ungsenior/Golf4Friends overgår automatisk til seniormedlemskab ved det fyldte 31. år. Dette sker uden betaling af indskud.

Udmeldelse: 
Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til sekretariatet senest 31/10 for det efterfølgende kalenderår.

Dette er til testformål. Ordrer vil ikke blive ekspederet. Afbryd