Top
 

Generelle medlemsbetingelser

Hørsholm Golf / Bliv medlem / Generelle medlemsbetingelser

Generelle medlemsbetingelser


Vilkår

For alle typer af medlemskaber af Hørsholm Golf gælder følgende vilkår:

Periode

Medlemskaber følger kalenderåret 1/1 til 31/12.
Medlemskaber er fortløbende og fortsætter automatisk hvert år.

Årsopkrævning

Den årlige kontingentopkrævning udsendes i december med betalingsfrist i januar.

Skift af medlemskategori

Ændring af medlemskategori med virkning fra det kommende kalenderår (1/1) skal ske skriftligt ved at sende en e-mail til post@hoersholm-golf.dk senest d. 31/10.

Det er muligt at opgradere sit medlemskab løbende igennem året i det omfang, der er ledige pladser i den ønskede medlemskategori.

Golf4Friends medlemmer overgår gradvist til classic fuldtidsmedlemskab ved det fyldte 36. år.

Udmeldelse

Udmeldelse med virkning fra det kommende kalenderår (1/1) skal ske skriftligt ved at sende en e-mail til post@hoersholm-golf.dk senest d. 31/10. Hvis ikke medlemskabet er opsagt rettidigt, så fortsætter det automatisk det følgende år.