Top
 

Generelle medlemsbetingelser

Hørsholm Golf / Bliv medlem / Generelle medlemsbetingelser

Generelle medlemsbetingelser


For alle typer af medlemskaber gælder følgende rettigheder:

Skift af medlemskategori

Som medlem af Hørsholm Golf  har man ret til at skifte medlemskategori. Ændring af medlemsstatus fra aktiv til passiv eller omvendt, samt eventuelt udmeldelse klubben, skal ske skriftligt ved at sende en e-mail til post@hoersholm-golf.dk senest ved udgangen af oktober måned for at have virkning fra 1. januar det efterfølgende kalenderår. Efter 1. november  2019 er medlemskabet bindende for det kommende kalenderår, med nuværende medlemskategori og opkrævning vil blive fremsendt i december måned.

Ungsenior

Ungsenior/Golf4Friends overgår automatisk til seniormedlemskab ved det fyldte 35. år. Dette sker uden betaling af indskud.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til sekretariatet senest 31/10, for det efterfølgende kalenderår.