Top
 

Generelle medlemsbetingelser

Hørsholm Golf / Bliv medlem / Generelle medlemsbetingelser

Generelle medlemsbetingelser


For alle typer af medlemskaber gælder følgende rettigheder:

Skift af medlems kategori:
Som medlem af Hørsholm Golf  har man ret til at skifte medlems kategori.

Ændring af medlems status fra aktiv til passiv eller omvendt samt eventuelt udmeldelse klubben, skal ske skriftligt ved at sende en mail til post@hoersholm-golf.dk senest ved udgangen af oktober måned  for at have virkning fra 1. januar det efterfølgende kalenderår.

Efter 1. november  2019 er medlemskabet bindende for det kommende kalenderår,  med nuværende medlems kategori  og opkrævning vil blive fremsendt i december måned.

Ungsenior:
Ungsenior/Golf4Friends overgår automatisk til seniormedlemskab ved det fyldte 35. år. Dette sker uden betaling af indskud.

Udmeldelse:
Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til sekretariatet senest 31/10 2019 for det efterfølgende kalenderår.