Top
 

Indkaldelse til generalforsamling

Hørsholm Golf / Klubnyheder  / Indkaldelse til generalforsamling
3 maj

Indkaldelse til generalforsamling

Kære medlemmer af HGK,

Corona restriktionerne har været lidt besværlige i år, og usikkerheden er, på trods af visse lempelser, stadig stor. Bestyrelsen har derfor besluttet af afvikle årets Generalforsamling Tirsdag 25. maj 2021, digitalt efter følgende principper:

– Indkaldelse medsendes denne mail

– Regnskab og budgetforslag fremlægges til gennemsyn i administrationen 8 dage før Generalforsamlingen

– Forslag fra medlemmer indgives skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før afholdelse, jvf. vedtægternes § 8

– Medlemmernes synspunkter og stemmeafgivelser fremsendes til bestyrelsen senest 14 dage efter

generalforsamlingen til henning@braginski.dk

– Bestyrelsen vil gennemgå medlemmernes synspunkter og stemmeafgivelser, og snarest derefter udfærdige et referat
som publiceres via de sædvanlige kanaler.

Bestyrelsen er klar over at det er en usædvanlig måde at afholde Generaforsamling på, men føler at hensynet til os alle er vigtigere. Vi ser frem til at næste Generalforsamling kan afholdes på normal vis.

Med venlig hilsen

Hørsholm Golfklub

pbv. Henning Braginski

Se indkaldelsen på nedenstående link:

HGKIndkaldelseGeneralforsamling2021