Top
 

Handicap- og ordensudvalg

Hørsholm Golf / Klubben  / Udvalg / Handicap- og ordensudvalg

Handicap- og ordensudvalg


Formål

Udvalgets formål er dels i et samarbejde med administrationen, at varetage medlemmernes og klubbens interesse med hensyn til handicapregulering, dels at bistå klubben i bestræbelserne på, at Hørsholm Golfklub til enhver tid af omgivelserne opfattes som en velordnet klub.

Udvalgets interesseområder omfatter såvel golfregler, etiske regler som ordensregler.

Udvalget påtager sig de opgaver, som måtte forekomme indenfor de nævnte områder.

Handicapudvalg

Tom Herz
Tlf.: 40 68 36 12
E-mail: tom@qualiware.com

John Chr. Langeberg
Tlf.: 30 68 38 22
E-mail: johnlangeberg@gmail.com

Frank Sole Pedersen

bestyrelsen@hoersholm-golf.dk