Top
 

Handicap- og ordensudvalg

Hørsholm Golf / Klubben  / Udvalg / Handicap- og ordensudvalg

Handicap- og ordensudvalg


Formål

 Udvalgets formål er dels i et samarbejde med administrationen, at varetage medlemmernes og klubbens interesse med hensyn til handicap regulering, dels at bistå klubben i bestræbelserne på at Hørsholm Golfklub til enhver tid af omgivelserne opfattes som en velordnet klub.

 Udvalgets interesseområder omfatter såvel golfregler, etiske regler som ordensregler.Udvalget påtager sig de opgaver, som måtte forekomme indenfor de nævnte områder.

Det nye handicapsystem er indfaset
Pr. 1. juli 2012 indførte Dansk Golf Union et nyt handicapsystem, som er gældende i alle landets golfklubber. Hvis du vil læse om hele systemet kan du læse mere her.

En del af det nye system er, at der ved udgangen af året skal udføres en årsrevidering af handicappet, og det kan betyde ændringer i handicap for nogle. Alle medlemmer, der er påvirket af disse ændringer skulle gerne have fået besked direkte om ændringerne i deres handicap. Du kan læse Dansk Golf Unions redegørelse om reglerne for årsrevideringen her.

En del af systemet er også, at alle der har indleveret min. 4 tællende scorekort fremover har et såkaldt EGA handicap, som løbende kan reguleres, og alle der har indleveret færre end 4 scorekort har fremover et handicap, der bliver stående på det samme, indtil der igen er indleveret tilstrækkelig mange scorekort til, at det igen kan reguleres.

Det betyder også, at man skal have det såkaldte EGA handicap, hvis man vil spille med i Dansk Golf Unions turneringer (Danmarksmesterskaber mv.) og i regionsturneringen.

Men alle medlemmer kan stadig spille med i klubbens turneringer.

Handicap og Ordensudvalget bemærker i øvrigt, at når vi ser på omfanget af de handicap-reguleringer, der har fundet sted i forbindelse med den stedfundne Årsregulering, er det tydeligt, at interessen for at blive reguleret endnu ikke har fået fodfæste i medlemskredsen på bredere basis.

Vi har det sikkert sådan, at nu har vi kæmpet for at komme ned i handicap, så skal pokker stå i straks at blive skrevet op igen. En meget forståelig reaktion.

Det skal imidlertid nok vise sig, at interessen for hyppigere regulering fremover vil blive mere udtalt, for når alt kommer til alt, så er der mere fremtid i at have et handicap, der svarer til ens formåen, frem for gang på gang at måtte gå hjem med skuffelse over ikke at kunne nå op i nærheden af ens måske for flere år siden erhvervede handicap.

Held og lykke fremover.

Handicap- og Ordensudvalget

Handicapudvalg

Formand:

Henning B. Sørensen
Tlf.: 29 25 22 84
Tlf.: 45 86 53 31
E-mail: hbs@newmail.dk

Tom Herz
Tlf.: 40 68 36 12

E-mail: tom@qualiware.com

Bo Wildfang
Tlf.: 40 32 38 94
E-mail: bo@wildfang.as

Benedicte Galbo
Tlf.: 25 43 03 25
E-mail: benedicte.galbo@gmail.com