Top
 

Medlemskabsbetingelser

Hørsholm Golf / Medlemskabsbetingelser

Medlemskabsbetingelser for Hørsholm Golfklub


For alle typer af medlemskaber af Hørsholm Golfklub gælder følgende:

Periode
Medlemskaber følger kalenderåret 1/1 til 31/12.
Medlemskaber er fortløbende og fortsætter automatisk hvert år.

Betaling
Der betales kontingent ved indmeldelse.
Den årlige kontingentopkrævning udsendes i december med betalingsfrist i januar.

Skift af medlemkategori
Ændring af medlemskategori med virkning fra det kommende kalenderår (1/1) skal ske skriftligt ved at sende en e-mail til post@hoersholm-golf.dk senest d. 31/10. Det er muligt at opgradere sit medlemskab løbende igennem året i det omfang, der er ledige pladser i den ønskede medlemskategori. Golf4Friends medlemmer overgår gradvist til classic fuldtidsmedlemskab ved det fyldte 36. år.

Udmeldelse
Udmeldelse med virkning fra det kommende kalenderår (1/1) skal ske skriftligt ved at sende en e-mail til post@hoersholm-golf.dk senest d. 31/10. Hvis ikke medlemskabet er opsagt rettidigt, så fortsætter det automatisk det følgende kalenderår.

Privatlivsvilkår
Hørsholm Golfklub anvender almindelige personoplysninger til oprettelse og håndtering af medlemskaber i henhold til privatlivspolitikken. Privatlivspolitikken er tiltrådt af både Hørsholm Golfklub og Hørsholm-Golf Fonden og er tilgængelig på dette link:

Privatlivspolitik For Hørsholm Golf 2022