Top
 

Natur & Miljø

Hørsholm Golf / Natur & Miljø

Natur & Miljø


Banerne
Golfbanerne er anlagt i naturskønne omgivelser, hvor hullernes udformning er sket med stor respekt for det givne landskab. Banen er let kuperet med mange naturlige søer. Banen stiller således både krav til spillerens tekniske- og mentale færdigheder – med spændende slag over vand til green.

Dyrelivet
Banen byder også på et rigt dyreliv, bl.a. med følgende tiltag:

  • Et fugleprojekt i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening
  • Brug af får til pleje af rough-arealer – du møder får flere steder på banen
  • En lokal biavler har opsat bistader – for at fremme den naturlige flora og fauna
  • Tilsåning af udpegede områder med blomsterblanding – for at fremme hjemmehørende insekter

På de tilstødende jorde kan du desuden opleve hestefolde og en hjortefarm. Der er nok at nyde under golfrunden – bare husk at kigge dig omkring!

Lerbækgaard
Også indendørs følger vi en grøn strategi med fokus på optimering af ressourcer; el, lys, varme og papir mv.

GEO certificeret
Vores løbende fokus på bæredygtighed har resulteret i, at vi netop – som én af ganske få danske baner – har opnået  en international miljø-certificering fra Golf Environment Organization (GEO).

Få et indblik i hvad vores natur gemmer på, og ikke mindst hvor vi har vores forskellige indsatsområder henne.

På kortet nedenunder kan du blandt andet se vores placeringer på:

  • De mere end 250 ophængt og nummerede fugle kasser vi har.
  • Vores faciliteters placeringer
  • Pindsvine boligerne
  • Hjertestiens forløb (åbner d. 24 oktober)
  • Fredensborg ruten