Top
 

Natur & Miljø

Hørsholm Golf / Natur & Miljø

Natur & Miljø


Banerne
Golfbanerne er anlagt i naturskønne omgivelser, hvor hullernes udformning er sket med stor respekt for det givne landskab. Banen er let kuperet med mange naturlige søer. Banen stiller således både krav til spillerens tekniske- og mentale færdigheder – med spændende slag over vand til green.

Dyrelivet
Banen byder også på et rigt dyreliv, bl.a. med følgende tiltag:

  • Et fugleprojekt i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening
  • Brug af får til pleje af rough-arealer – du møder får flere steder på banen
  • En lokal biavler har opsat bistader – for at fremme den naturlige flora og fauna
  • Tilsåning af udpegede områder med blomsterblanding – for at fremme hjemmehørende insekter

På de tilstødende jorde kan du desuden opleve hestefolde og en hjortefarm. Der er nok at nyde under golfrunden – bare husk at kigge dig omkring!

Lerbækgaard
Også indendørs følger vi en grøn strategi med fokus på optimering af ressourcer; el, lys, varme og papir mv.

GEO certificeret
Vores løbende fokus på bæredygtighed har resulteret i, at vi netop – som én af ganske få danske baner – har opnået  en international miljø-certificering fra Golf Environment Organization (GEO).

 

Hørsholm Golf ønsker dig en god tur!

Dette er til testformål. Ordrer vil ikke blive ekspederet. Afbryd