Top
 

Naturen – Hjertestien

Hørsholm Golf / Natur & Miljø / Naturen – Hjertestien

Hjertestien


Hvad er en hjertesti?
En hjertesti er en afmærket motionsrute, hvor der langs ruten er opsat skilte med Hjerteforeningens logo. Stien kan anvendes af alle.

Mange af Hjerteforeningens lokalforeninger arrangerer faste ugentlige aktiviteter på hjertestierne. Herudover afholdes der mange steder enkeltstående events og årlige lokale begivenheder fx
nytårsmarch, sundhedsdage med aktiviteter på stierne, motion i samarbejde med foreningslivet eller andet. Se i kalenderen på Hjerteforeningens hjemmeside hvornår der er et arrangement på din lokale hjertesti.

Det er naturligvis også tilladt at benytte stien udenfor de officielle arrangementer – tag familien med ud i det grønne.

God fornøjelse på stien!

Hjertestien rundt om

Hørsholm Golf

Hjertestien er 2,7 km lang. På turen passerer man forbi både søer, skov og engarealer. Benyt venligst stien i den retning, der er angivet på kortet.

Ved hjertestiens start er der foldere med kort og mulighed for at anvende en NFC chip. Det gør, at man kan få kortet ind på sin telefon. Den giver også forklaring på de mange symboler.

Hørsholm Golf har et rigt fugleliv. Det har der været fokus på i mange år i et samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening. De mange fugle symboler på kortet, viser de mere end 250 fuglekasser.

Langs ruten er der mulighed for at sidde ned på bænke og nyde en medbragt kop kaffe eller en TO GO kaffe fra vores restaurant.

Det er vigtigt at respektere golfspillerne på banen og være opmærksom på, at de kan slå et ukontrolleret slag. Det kan indebære en risiko.
Råbes der ”FORE”, er det signal til at være opmærksom og evt. beskytte sig mod vildfarende bolde.

Færdsel på golfanlægget sker på eget ansvar.

I er meget velkomne til at parkere på golfanlæggets parkeringsplads og besøge vores restaurant.

Græsstien klippes jævnligt, men der ryddes ikke for sne.

Har du spørgsmål om hjertestien, aktiviteter og lignende, er du velkommen til at kontakte Hjerteforenings lokalafdeling i Hørsholm.

Glæd hjertet med motion
Det er sjovt og dejligt at bevæge sig. Samtidig forebygger motion livsstilssygdomme, motion forlænger livet, og det giver større velvære. Hjerteforeningen anbefaler, at vi motionerer mindst 30
minutter hver dag. Du kan få mere inspiration til et aktivt liv med motion på hjemmesiden
hjertestier.dk

Midt i hjertet af Nordsjælland har den lokale hjerteforening i Hørsholm i samarbejde med Hørsholm Golf etableret en hjertesti på banens areal.

Læs mere om lokalforeningens forskellige aktiviteter på: hoersholm.hjerteforeningen.dk

Læs mere om Hjerteforeningen på: hjerteforeningen.dk

Læs mere om Hørsholm Golf på: hoersholm-golf.dk

KLIK PÅ VORES HJERTE SKILT OG KOM DIREKTE TIL VORES INTERAKTIVE KORT