Top
 

Miljøpolitik

Hørsholm Golf / Natur & Miljø / Miljøpolitik

Miljøpolitik for Hørsholm Golf


Miljøpolitik for Hørsholm Golf 2017

Indledning for miljøpolitikken

Miljøet ligger os meget på sinde, og har været en naturlig del siden anlæggets start i 1992. Miljøarbejdet er gennem tiden blevet sat i struktur, det har blandt andet medført at vi siden 2011 har kunnet kalde os for GEO certificeret. Den titel har vi opnået som eneste privatejede bane i Danmark. Herudover er der kun to baner samlet som kan bryste sig af den titel ud af de i alt 190 baner i Danmark. Certificeringen forudsætter, at vi tænker bæredygtighed, både hvad angår bane og bygninger og ikke mindst forholdet mennesker imellem.

Miljøpolitikken skal efterses og gennemgås hvert andet år sammen med APV-udarbejdelsen. Det skal blandet andet sikre at vi skaber et tilhørsforhold til det tankesæt som ligger til grund for vores miljøarbejde. Det skal sikre, at det også i fremtiden bliver en naturlig del af medarbejdernes hverdag.
Efter gennemgang, udarbejder miljøudvalget en revideret udgave af miljøpolitikken.

Miljøudvalget består af Course manager, GEO medarbejder samt en administrativ medarbejder.

 

Miljøpolitik for Hørsholm Golf

Hørsholm Golf kaldes herefter for HG

Sprøjtemidler og kemi

 1. HG overholder den til enhver tid gældende lovgivning for brug af pesticider, som i 2017 er under Golf bekendtgørelsen mellem DGU og Miljøministeriet.
 2. HG arbejder for at minimer brugen af pesticider. Herudover vil vi arbejde for at finde løsninger til helt at undgå brugen af pesticider. F.eks. Ved at vælge græssorter som er mere resistente over for f.eks. svamp m.m.
 3. Vi ønsker samarbejde med myndighederne om fastlæggelse af mængder, metoder og alternative muligheder. Vi ønsker også at påvirke DGU til en realistisk miljøpolitik.
 4. HG vil til enhver tid dokumentere sit forbrug af pesticider og gødning. Først gennem en sprøjtejournal, som står tilgængelig på greenkeepergården. Ved årets udgang skal dette indberettes gennem Green Data og offentliggøres på hjemmesiden senest 15. marts efterfølgende år.
 5. HG’s ledelse skal altid sikre, at de personer som arbejder med pesticider og anden kemi, har den nødvendige certificering. Alle medarbejdere skal altid instrueres i vores sikkerheds og miljøpolitik, samt de anvendte praksisser for håndtering og dokumentering af de anvendte produkter
 6. HG vil informere om miljøtiltag og forbedringer i forhold til vores drift gennem diverse medier, med primær fokus på de digitale, for minimering af brugen af papir.

Maskiner og arbejdsmiljø

 1. HG skal tilstræbe sig på at finde de mest bæredygtige maskiner, der skal lægges vægt på brændstof forbrug, kapacitet og føre komfort.
 2. HG skal til enhver tid efterleve gældende lovgivning inden for arbejdsmiljøområdet.
 3. HG skal til en hver tid have et sikkerhedsudvalg som dækker alle organisationens medarbejdere.

Miljø og natur tiltag for banen 2017-2019

 1. Ansættelse af delvis greenkeeper og GEO medarbejder. Fra sommeren 2017 skal der oprettes en stilling som varetager både den pasningsmæssige del af banen, men også medvirker til at fremme miljøarbejde på banen. Vedkommende skal stå for vores mangeårige fugleprojekt, med at vedligeholde vores nummererede fuglekasser og sikre en løbende ajourføring af samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening. Medarbejderen skal herudover sætte fokus på søer og vandløb. De skal fremadrettet renses hyppigt med le, i stedet for opgravning med gravemaskine. Endvidere skal medarbejder også skriftlig kommunikere ud til medlemmerne via sociale medier samt fremme forståelse og interesse for HGs miljøarbejde.
 2. Oprettelse af Ko-laug. Områder med behov for nedgræsning er udpeget, de i alt 2 områder er ved 5 øst i området omkring fredskoven, samt området ved 5 og 6 nord. Der må maksimum være 4 dyr pr. fold. Lauget etableres som andele til medlemmer. Projektet skal være selvfinansierende og derved hvile i sig selv.
 3. Etablering af Regnvands bassiner og wadi’er. Påbegyndelse på opsamling af regnvand fra bygninger overflader m.m. Bassinerne skal forbindes til vores pumpesø, så vi minimerer brugen af grundvand, til vanding af greens og teesteder. Startskuddet til projektet skal ske i forbindelse med den nye par 3 bane, hvor alt regnvand fra bygninger og overflader skal ledes gennem området og videre ned til vores pumpe bassin.
 4. Deltagelse i Miljøprisen 2019. HG vil efter en pause for ansøgninger til DGU’s og DGA’s miljøpris byde ind igen. Det sker for at udbrede kendskabet til virksomheds aktiviteter inden for miljøarbejdet. HG søger Juryens Inspirationspriser 2018.
 5. Vilde urter, restauranten, banen og virksomhedens PR sammen. Året 21018 skal være med til at nedbringe offentlighedens opfattelse af en golfbane, som et sted man kun kommer, hvis man selv spiller. Det skal ske gennem urtevandringer som vores GEO medarbejder skal stå for.
  Gennem sæson skal der samtidig produceres 6-7 videoer, i samarbejde med banen og køkkenet. De skal give et indblik i den natur vi bevæger os i. Videoerne skal være korte og bringe budskabet om årstidens urter og frugter, samt hvad de kan anvendes til. Videoerne skal postes på Facebook og vores hjemmeside under vores GEO indhold.
  Video klippene skal ses som alternativ til en brochure.

Miljøtiltag for bygninger 2017-2019

 1. Udfasning af fossilbrændsel til opvarmning. Virksomheden har et ønske om at finde et alternativ til oliebrændsel, som er nuværende opvarmningskilde i hovedbygningen. Der kikkes på flere løsninger, her under pilefyr, luft til vand system samt jordvarme. HG har fundet et firma som laver abonnement løsninger, på luft til vand systemer. Det forventes at hvis der kan opnås en aftale med gældende firma, kan vi skifte over til et luft til vand system, i løbet af sommeren.
 2. LED på greenkeepergården. Som et led i den foreløbige udskiftning af belysning i hele hovedbygningen, skal muligheden for også at LED belysning i greenkeepergården vurderes.
 3. Blomster til inde og ude. Alt beplantning rundt om bygninger skal vælges ud fra forskellige blomstringstider, så vi altid kan anvende det til pynt året rundt i klubhuset og i restauranten. Det skal indgå i filosofien om brugen af naturen. Endvidere skal der laves aftaler med frivillige om at plukke blomster og sørge for et indbydende klubhus.

Løbende opgaver, samt nye muligheder og tiltag kan findes i HG’s interne GEO dokument.