Top
 

Natur – Køerne kommer

Hørsholm Golf / Natur & Miljø / Natur – Køerne kommer

Køerne kommer


Køer på hul 4, 5 og 6 på vest-banen er en ny type naturpleje. Hørsholm Golf sætter for første gang køer ind i indsatsen for at fremme den naturlige pleje af vores rough. De skal dog ikke erstatte vores får, men derimod supplere dem. Køerne bliver lukket inde i en fast indhegning bestående af egetræsstolper, som er trykket i jorden. På stolperne er der efterfølgende påsat ståltråde, som er forbundet til strøm.

 

Køerne spiser gerne græsser og halvgræsser, fremfor urter. Græs udgør næsten tre fjerdedele af køernes føde, mens urter og vedplanter udgør resten. Specielt de smagsneutrale urter er at fortrække hos dyrene. Kørerne er også specielt gode til at holde vegetationen ned omkring vandhullerne, idet de både spiser pile, poppel, tagrør og siv m.m. Desuden er dyrenes vægt, ekskrementer og fødevalg medvirkende til at skabe insekthabitater, som bidrager positivt til fuglelivet.

 

Køerne er som sagt et supplement til vores får, som man stadig vil kunne se i en fast indhegning oppe i hjørnet ved greenen på hul 5 vest. Der er sat låger i hegnet, så alle kan komme ind og opleve dyrene. Man skal dog udvise respekt for dem. Både køer og fåreer her på sæsonbasis, idet vi ikke må sætte læskure op i landskabet.

 

Vi offentliggør snarligt en dato for hvornår køerne bliver sat på græs. Synes man godt om køerne, så kan man faktisk købe en andel af en ko, hos ham der ejer dem. Og hvem har ikke altid ønsket sig sin helt egen ko. Tag godt imod dem!