Top
 

Turneringsbestemmelser

Hørsholm Golf / Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser


Generelle turneringsbestemmelser

 Tilmelding skal ske i henhold til turneringsbetingelserne.

 Tilmelding og betaling skal ske via Golfworks. Tilmelding er først gyldig, når betaling af turneringsfee er registreret.

 Tilmeldingsfristen udløber normalt 7 dage før turneringen og efter denne dato kan tilmelding ikke ske uden særlig aftale med turneringslederen. Framelding inden tilmeldingsfristens udløb foretages på Golfworks, hvor du modtager et svar på din rettidige framelding fra noreply@hoersholm-golf.dk. Heraf fremgår følgende:

–          Turnering
–          DIBS transaktionskode: 9 cifre
–          Ordrenr.: 5 cifre
–          Beløb DKR:
–          Transaktions gebyr:
–          Betalt af:
–          Specifikation af betaling:
–          Betingelser:

Dette svar sender du i en mail til klubbens kasserer –eva_arpe@hotmail.com, som herefter foretager tilbagebetaling af turneringsfee.

 Startliste offentliggøres på Golfworks senest dagen før turneringen.

 Afbud efter tilmeldingsfristen udløb, skal ske via Golfworks eller ved henvendelse til turneringslederen. Turneringsfee ved for sen afmelding tilbagebetales ikke.

 Afbud på turneringsdagen kan ske efter kl. 07.00 til turneringslederen, telefon nr. fremgår af turneringsbetingelserne. Afbud senere end 30 min. før turneringens
starttidspunkt betragtes som udeblivelse. Udeblivelse fra en turnering kan
medføre 1 turneringsdags karantæne.

 Hvis turneringsdeltageren ankommer til start-teestedet senere end det fastsatte tidspunkt – dog senest 5 min. efter dette tidspunkt – idømmes turneringsdeltageren tab af første hul i hulspil, 2 strafslag i slagspil og tab af point i stableford.

 

 

 

 

Ankomst efter de beskrevne 5 min. straffes med diskvalifikation.

Såfremt en turneringsdeltager afbryder sit spil eller forlader turneringenuden at meddele dette til turneringsledelsen, kan turneringsdeltageren blive idømmes 1 turneringsdags karantæne.

 Ved langsomt spil i forhold til klubbens gældende tidsskema, har turneringslederne beføjelse til at uddele et straffeslag til et hold ved første forsinkelse, ved næste forsinkelse to straffesalg og derefter diskvalifikation. Straffene kan uddeles kollektivt til holdet eller til en eller flere spillere på holdet.

 Med undtagelse af hulspil, skal spilleren udregne stableford-points før aflevering af scorekort. Scorekort afleveres til turneringslederen.

 Ved turneringer med færre en 60 deltagere forbeholdes turneringsledelsen ret til at aflyse turneringen.

 Ved turneringer er det turneringsledelsen, der sammensætter bolde og der tages  ikke hensyn til individuelle ønsker.

For alt spil på banen må en spiller skaffe sig oplysninger om afstand ved brug af et instrument, der alene måler afstand. Hvis en spiller, under en fastsat runde,  bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke spillerens spil ( f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur m.v.), er dette i strid med Regel 14-3, og spilleren bliver diskvalificeret, uanset at spilleren i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere funktioner.

 Ved alle turneringer lukkes banen normalt en ½ time før turneringsstart og åbnes igen en ½ time efter turneringen er slut.

Ved alle turneringer gælder Dansk Golf Unions “Golfreglene og Amatøreglerne ” som godkendt af R&A Rules Limited og The United States Golf Association.