Top
 

Klubber i klubben

Hørsholm Golf / Klubben / Klubber i klubben

Klubber i klubben


Formål med KLUBBER I KLUBBEN

At fremme venskaber og det sociale liv i klubben.

Godkendte klubber kan aftale banereservation af tider på faste ugedage.
Retningslinier for KLUBBER I KLUBBEN

Hørsholm Golfklub yder økonomisk støtte til klubberne, derfor er det helt naturligt at bestyrelsen interesseret følger med i ” klubbernes ” liv.

Det vil altid være interessant at kende et ca. deltagerantal i de enkelte ”klubber ”.
Derfor gennemføres der gennem 5 uger hvert år en procedure, hvor startlister afleveres.

Bestyrelsen ønsker fortrinsvis tilskuddene brugt til greenfee ved spil på andre baner, præmier og evt. transporttilskud.

Det er en nødvendig forudsætning for fremtidige tilskud, at der årligt afleveres et aktivitetsprogram og et regnskab, som giver bestyrelsen en bekræftelse på, at klubberne til stadighed lever op tilmålsætningen.

Indgåelse af evt. sponsoraftaler, som kan være medvirkende til at forbedre klubbernes økonomi, skal tilsvarende oplyses, for at sikre, at sponsorerne ikke bliver kontaktet af for mange enkeltpersoner, og at større tilskud til klubbens turneringer evt. lider skade.

Hørsholm Golf er Samvær, Sundhed og Sport.

“Samvær, Sundhed & Sport”