Top
 

Medlemsudvalg

Hørsholm Golf / Klubben  / Udvalg / Medlemsudvalg

Medlemsudvalg


Medlemsudvalgets opgave:

Medlemsudvalgets formål er at skabe rammerne og mulighederne for et godt og aktivt klubliv.

Udvalget arrangerer oplevelsesmæssige og sociale  aktiviteter, således at medlemmerne oplever en tæt tilknytning til klubben og føler, at klubben skaber værdi for alle medlemmer af klubben.

Medlemsudvalg

Jakob Topgaard og Thomas Beltner

E-mail: bestyrelsen@hoersholm-golf.dk