Top
 

Udvalg

Hørsholm Golf / Klubben / Udvalg

Udvalg


Formål og opgave

Bestyrelsen for Hørsholm Golfklub fastsætter hvert enkelt udvalgs opgaver og kompetence efter indstilling fra de respektive udvalg.

Retningslinjer for udvalgsarbejde:

1. Bestyrelsen udpeger et af sine medlemmer til formand for henholdsvis Økonomiudvalget, Forretningsudvalget og Baneudvalget
2. Bestyrelsen udpeger et af sine medlemmer til deltagelse i samarbejdsudvalg med sekretariat, greenkeeper, restaurant og pro som er tilknyttet/underlagt Hørsholm Golf A/S
3. For andre udvalg udpeges formanden uden for bestyrelsen, og godkendes af bestyrelsen
4. Udvalgsformænd udpeger udvalgets øvrige medlemmer
5. Udvalg kan, med bestyrelsens godkendelse, supplere sig eller tilknytte særlig bistand, hvis opgaverne kræver det.
6. Udvalget skal sørge for, at dets medlemmer har eller får den fornødne viden og erfaring, har adgang til det relevante materiale, samt at kontinuiteten i arbejdet så vidt muligt bevares uanset personskifter.

 

 1. Udvalget fordeler selv arbejdet – både de løbende og de enkeltstående
  opgaver mellem udvalgets medlemmer. Det er formandens ansvar, at
  arbejdet bliver udført korrekt. Formanden er eneansvarlig over for bestyrelsen.
  8. Udvalget udarbejder målsætning for sit arbejde.
  9. Udvalget udarbejder en handlingsplan for det kommende års aktiviteter.
  10. På baggrund af handlingsplanen udarbejder udvalget oplæg til budget,
  som skal forelægges bestyrelsen, via økonomiudvalget senest 1. november hvert år.
  11. Udvalget er kun berettiget til at afholde de udgifter, der er godkendt i
  budgettet. Udgifter herudover kan kun afholdes efter  forhåndsgodkendelse fra bestyrelsen. Udvalgsformanden attesterer og gennemgår alle udgiftsbilag, som afleveres til klubbens kasserer.
  12. Referat af udvalgsmøder sendes til de respektive udvalgsmedlemmer
  samt udvalgets kontaktperson i bestyrelsen.