Top
 

Turneringsudvalg

Hørsholm Golf / Klubben  / Udvalg / Turneringsudvalg

Turneringsudvalg


Formål:

  • Afholde klubturneringer, som styrker medlemmernes netværk i klubben på tværs af køn, alder og golfhandicap, samt bidrager til at medlemmer får et tilhørsforhold til klubben.
  • Afvikle klubturneringer i overensstemmelse med DGU’s regler og retningslinier for afholdelse af turneringer.
  • Afvikle klubturneringer i samarbejde med sekretariat, greenkeeper, restaurant Lerbækgård og klubudvalg.

Mål:

  • Sikre hovedparten af klubturneringerne sponsoreres, således at turneringsbudgettet på årsbasis kan bidrage positivt til klubbens økonomi og andre klubaktiviteter.
  • Sikre klubturneringer er synlige i lokale medier, hvilket betyder formidling af resultater til lokalaviser og på hjemmesiden.

 Turneringsudvalg

Formand:
Frank Sole Pedersen
Tlf.: 24 90 82 73
E-mail: franksole@hotmail.com

Suss Hommelgaard
Tlf.: 22 22 47 50
E-mail: s.hommelgaard@gmail.com

Birgit Wiborg
Tlf.: 21 43 30 88
E-mail:birgit.wiborg@gmail.com

Henrik Klint
Tlf.: 30753116
E-mail: fa.klint@mail.tele.dk

Marco Utzon Sforzini
Telf.: 51 64 44 47
E-mail: marcosforzini@gmail.com

Heidi Jensen
Telf.: 28940853
E-mail: hejdu1963@icloud.com