Top
 

Turneringsudvalg

Hørsholm Golf / Klubben  / Udvalg / Turneringsudvalg

Turneringsudvalg


Formål:

  • Afholde klubturneringer, som styrker medlemmernes netværk i klubben på tværs af køn, alder og golfhandicap, samt bidrager til at medlemmer får et tilhørsforhold til klubben.
  • Afvikle klubturneringer i overensstemmelse med DGU’s regler og retningslinier for afholdelse af turneringer.
  • Afvikle klubturneringer i samarbejde med sekretariat, greenkeeper, restaurant Lerbækgård og klubudvalg.

Mål:

  • Sikre hovedparten af klubturneringerne sponsoreres, således at turneringsbudgettet på årsbasis kan bidrage positivt til klubbens økonomi og andre klubaktiviteter.
  • Sikre klubturneringer er synlige i lokale medier, hvilket betyder formidling af resultater til lokalaviser og på hjemmesiden.

 Turneringsudvalg

Formand:
Janne Egelund Schmidt
Telf.: 25390860
E-mail: janne.e.schmidt@gmail.com

Jytte Højgaard
Telf.: 51530255
E-mail: jyt.hoejgaard@gmail.com

Frank Sole Pedersen
Tlf.: 24908273
E-mail: franksole@hotmail.com

Charlotte Gordon
Telf: 40459426
E-mail: cg@charlottegordon.dk

Carsten Selvang
Telf: 21403827
E-mail: cselvang@gmail.com

Ludvig Warrer
Telf: 60621560
E-mail: warrer95@gmail.com

Vitoon Lefort
Telf: 52225145
E-mail: vitoonlefort@gmail.com